Kårkulla, Vasa sjukvårdsdistrikt och Korsholm hör till de tretton kommunala aktörer som hörs av social- och hälsovårdsutskottet i riksdagen på tisdagen.

Michael Luther, Korsholm.
Foto: michaelluther.fi

Kommunstyrelsens ordförande i Korsholm, Michael Luther (SFP), säger att man i Korsholm fortfarande inte är nöjd med den finansieringsmodell som föreslås.

– Vi har läst grundlagsutskottets utlåtande och diskuterat frågan i dag. Vi är nöjda med att det blir nitton vårdområden, det för beslutsfattandet närmare verkligheten, säger Luther.

Men vad gäller finansieringsmodellen har det inte blivit någon förbättring för Korsholms del.

– Modellen är lika orättvis som tidigare. Vi talar fortfarande om en omvänd Robin Hood-modell. Och vi har inga beräkningar om hur modellen slår ut då befolkningen blir äldre. Jag befarar att vi får se växande klyftor i samhället, säger Luther.

Korsholms alternativ är en tudelad finansieringsmodell som dels är skattebaserad, dels bygger på användningsgrad.

Prestige dålig orsak

På tal om varför det är så bråttom hänvisar Luther till statsminister Alexander Stubb (saml) som konstaterat att det gått prestige i frågan och att reformen därför måste köras igenom.

– Synnerligen dålig argumentation, då det handlar om en reform som påverkar alla medborgares liv, är Luthers betyg.

Den bästa förvaltningsmodellen är fortfarande enligt honom en mellanstegsförvaltning med egna val och beskattningsrätt.

– Den modell som nu förs fram är olycklig och bygger på traditioner från den tsaristiska förvaltningen.

Social- och hälsovårdsutskottet kom i förra veckan med ett nytt förslag till organisation för social- och hälsovården. Det handlar om nitton samkommuner, som tidigare kallades produktionsområden. De tidigare fem vårdområdena har fallit bort. Förändringarna kom efter att grundlagsutskottet visat tummen ned för det ursprungliga förslaget.

Fler proteströster hörs

Samtidigt har kommunerna kring Tammerfors krävt att också det nya förslaget ges tillbaka för vidare beredning.

– Vi kräver att social- och hälsovårdsreformen som berör alla medborgare baserar sig på en grundlig beredning. Det viktigaste kriteriet för beslutsfattandet kan inte vara att riksdagens period tar slut, säger kommunerna.

Tammerfors kranskommuner anser att de förändringar som gjorts i finansieringsmodellen inte räcker till. Enligt kommunerna skulle över tre miljoner finländare få förhöjd skatt utan garantier för att servicen hålls på dagens nivå.

Stress i utskotten

För att hinna godkännas av denna riksdag måste utskottens betänkanden vara klara senast på fredag denna vecka. Riksdagens arbete avslutas i mitten av månaden och riksdagsvalet hålls 19 april.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *