Olli Luukkainen, OAJ, kräver att kommunreformen ska tas med i förhandlingarna om samhällsfördraget. Kommunförbundets vice VD Timo Kietäväinen kontrar: Tanken är långsökt!

– Samhällsfördraget måste behandla ett ganska snävt område, eftersom det är så svårt att genomföra. Att lägga till stora helheter som kommunreformen skulle leda till att tidtabellerna inte håller, säger Kietäväinen.

Kommunförbundet stöder en frivillig ändring av kommunstrukturen efter social- och hälsovårdsreformen som ska genomföras under nuvarande regeringsperiod. Kommunernas uppgifter kommer att ändra i och med social- och hälsovårdsreformen och Kietäväinen ser ingen orsak att blanda ihop de reformerna med samhällsfördraget.

OAJ hävdar o sin sida att det finns kommuner som inte har tillräckligt breda axlar ekonomiskt för att uppfylla sina lagstadgade uppgifter. Därför anser de att kommunreformen ska innefattas i samhällsfördraget.

– Om vi vill att Finland ska repa sig ska också andra parter än arbetsmarknaden vara delaktiga i processen, säger  Luukkainen.

Luukkainen vill också se att de strukturella frågorna ska vara med i samhällsfördraget. Han hävdar att det ska vara möjligt inom samma tidsram som samhällsfördragets.

– Gör vi ett samhällsfördrag eller en arbetsmarknadsuppgörelse så som det nu ser ut, funderar Luukkainen.

Kietäväinen anser att samhällsfördraget är oundvikligt med tanke på sysselsättningen och den offentliga ekonomin.

– Vi ska inte hota samhällsfördragets förverkligande genom att tillägga saker som inte hör till det, säger Kietäväinen.

 

 

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *