Kommunförbundet och Helsingfors stad stärker samarbetet. Målsättningen är  att skapa en tätare dialog och gemensam intressebevakning.

Kommunförbundet och Helsingfors stad har tillsammans berett en ny samarbetsmodell som bättre än tidigare beaktar huvudstadens särskilda behov i fråga om såväl information som intressebevakning.

Målet för modellen är att stärka dialogen mellan förbundet och staden samt att skapa förutsättningar för en mer inflytelserik gemensam intressebevakning än tidigare.

Resultatet kommer att utvärderas årligen.

– Helsingfors stads kundrelationsmodell är en del av Kommunförbundets nya kundarbete som har som mål att bättre än tidigare beakta olika behov av information och intressebevakning i olika kommuner. På den här punkten kommer de stora städerna att få en mer framträdande roll än tidigare, säger Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen.

I verksamhetsmodellen förbinder sig parterna att utveckla och aktivera samarbetet mellan såväl ledningen som de sakkunniga. Detta sker bland annat genom ökade kontakter och regelbundna möten samt genom bättre fokusering och prioritering i den gemensamma intressebevakningen.

Därtill kommer Kommunförbundets tjänster och verksamhet att få en ökad synlighet i Helsingfors stads organisation. Omvänt kommer också Helsingfors stads kompetens att utnyttjas i Kommunförbundets arbete mer regelbundet än tidigare.

– Den nya kundrelationsmodellen skapar en grund för att samarbetet mellan Kommunförbundet och Helsingfors ska bli inflytelserikt. Samarbetet stödjer också utvecklingen av Kommunförbundets stadspolitiska intressebevakning i ett bredare perspektiv, säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

Enligt Vapaavuori ökar städernas roll och betydelse samtidigt som olikheterna mellan kommunerna ökar.

För två år sedan luftade Vapaavuori sina tankar om att Helsingfors stad borde gå ur Kommunförbundet och i stället söka samarbete med stora städer.

I en färsk tweet är Vapaavuori betydligt nöjdare med samarbetet.