Varför har Kommunförbundet tre politiskt utnämnda direktörer, det skulle räcka bra med en professionell vd? Flera poster är öppna i förbundets ledning och nu spekuleras om framtiden.

Det är i en skarpt hållen artikel i Suomen Kuvalehti (SK) (publicerad 1.6) som Kommunförbundets ledningsmodell ifrågasätts. De kritiska källorna i artikeln är anonyma kommundirektörer.

Kommunförbundets styrelseordförande Sirpa Paatero (SDP) motsätter sig kritiken och tycker att Kommunförbundet behöver flera än en vd.

SK kritiserar hårt hur Kommunförbundets verkställande direktörer väljs. Tidiningen ifrågasätter framför allt varför Kommunförbundet har tre politiskt utnämnda verkställande direktörer. Alternativet som SK presenterar är att ha en professionell direktör.  Också direktörernas tidsbundna kontrakt på sju år borde slopas enligt SK.

Mats Nylund (SFP), ordförande för Kommunförbundets svenska delegation, ställer sig kritisk till att alla direktörer har föredragningsrätt.
Mats Nylund (SFP), ordförande för Kommunförbundets svenska delegation, ställer sig kritisk till att alla direktörer har föredragningsrätt.

Antalet direktörer väcker debatt

Paatero tycker att Kommunförbundet är en så stor organisation att det behövs flera än en direktör i ledningen av organisationen.

– En politisk bakgrund kan inte vara en börda att en person har ett förflutet i politiken. När vi väljer nya direktörer är utgår vi från de kriterier som ställs i ansökningsprocessen, säger Paatero.

Mer rätlinjigt med bara en vd med föredragningsrätt

Mats Nylund (SFP), ordförande för Kommunförbundets svenska delegation, tycker att strukturen i kommunförbundets ledning är speciell eftersom både verkställande direktören och vice verkställande direktörer har föredragningsrätt inför förbundets styrelse, och vd kan inte ta över vice vd:ns ärenden.

– Det vore mera rätlinjigt om bara vd:n har det slutliga ansvaret, säger Nylund.

Nylund syftar på Kommunförbundets struktur där den verkställande direktören är jämlik med de vice verkställande direktörerna inför styrelsen. I praktiken betyder det att verkställande direktören inte är chef för de vice verkställande direktörerna.

Vem som helst får söka

Paatero tillägger att posterna som lediganslås finns tillgängliga i en allmän ansökan. Dessutom intervjuas kandidaterna av en hela arbetsgruppen i rekryteringen. Arbetsgruppen består av representanter från hela politiska fältet i Kommunförbundets styrelse.

Eftersom de verkställande direktörerna ansvarar för styrelsen som har representanter från flera partier anser Nylund att det inte sker intressekonflikter mellan arbetet och partipolitiken fastän en verkställande direktör har en partibok.

Styrelsen fattar sitt beslut om antalet direktörer och hur länge de ska vara anställda på inkommande torsdag (11.6). Styrelsen måste ta ställning till ifall de som anställs ska sitta den nuvarande madatperioden till slut, alltså två år eller om de ska börja på en ny mandatperiod som sträcker sig längre än två år.

Paatero och Nylund: Ingen intressekonflikt

Sannfinländarna har en vilja att slopa de politiskt utnämnda direktörerna, men ifall de andra partierna inte går med på att avskaffa de politiska posterna vill också Sannfinländarna ha sin andel av kakan. Enligt SK:s anonyma källor som uppges vara kommunala ledare vill ledarna också ha en professionell verkställande direktör i stället för det nuvarande systemet.

Paatero säger att politiks tillhörighet motsvarar ens värdegrund och oavsett var man jobbar har man också sin värdegrund med sig

– Tanken är att verkställande direktörerna alltid lägger kommunerna först. De är inte här för att representera sin partibok, säger Paatero.

Nylund anser att en partibok inte ska vara en last då en person söker en tjänst.  Han ställer frågan att hur många kommundirektörer eller kanslichefer är utan partibok?

– En partibok gör inte en person till en dålig ledare. Politiken har en hel del att lära, konstaterar Nylund.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *