– Kommunerna måste återuppfinna sin roll, säger framtidsforskaren Olli Hietanen. Enligt honom är kommunernas struktur och uppgifter föråldrade och man borde fundera på vad kommuninvånarna egentligen behöver för att må bra.

De förändringar som vårdreformen för med sig ger enligt Olli Hietanen en ypperlig möjlighet för kommunerna att se över sin roll och sina uppgifter.

– Beslutsfattarna borde fundera på vad som är kommunens kärnuppgift, vad den bör erbjuda invånarna och hur servicen borde ordnas.

De kommunala beslutsfattarna borde också fråga sig själva vad en kommun är.

– Om vi uppfann kommunen idag, hur skulle vi göra det med dagens teknologi och kunskap? Ett hurdant Finland skulle vi bygga upp?

Hietanen påpekar att framtidsforskningen inte ger några entydiga förutsägelser men kan presentera olika alternativa framtidsmöjligheter. Vad kan hända och vad borde hända?

– Genom att skapa olika framtidsalternativ förbättras beslutsfattandet. Det är värt att fundera på om vi i framtiden kommer att behöva kommuner överhuvudtaget, säger han.

Hietanen talade på Kommunförbundets fullmäktigemöte i slutet av maj.

– Vi borde våga tänka i nya banor. Vi tror att det ska vara på ett visst sätt, säger Sven Grankulla (KD) som deltog i fullmäktigemötet.

Enligt Grankulla borde man se över vilka uppgifter som verkligen måste skötas av kommunerna och vilka som kunde skötas av någon annan part.

– Kommunens viktigaste uppgift är att skapa förutsättningar för invånarna. Då mår vi alla bra, säger han.

Hietanens presentation gav upphov till livlig diskussion och kritiserades av flera ledamöter som argumenterade att en stor del av befolkningen är emot ny teknologi och att den leder till bland annat arbetslöshet.

– Det är viktigt att alla generationers åsikter blir presenterade, säger Charlotte Granberg-Haakana (SFP).

–Jag hoppas att uppgifterna kan skötas på olika sätt i olika kommuner eftersom det finns stora skillnader mellan kommunerna, säger Ulf Stenman (SFP).

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *