Överföringen av fastigheter och utrustning från kommunerna till de självstyrande landskapen ska ske på marknadsvillkor, anser Kommunförbundets vd Jari Koskinen.

– Landskapen kan inte överta bara de bästa fastigheterna och den modernaste utrustningen, och låta kommunerna behålla onödiga lokaler i dåligt skick, sade Koskinen i ett tal i Uleåborg på tisdagen.

Koskinen anser att kommunernas alla vård- och omsorgsfastigheter bör överföras på landskapen.

–  Kommunerna bör få en rättvis ersättning för fastigheterna, påpekade Koskinen.

I vård- och landskapsreformen ingår ett digert egendomsarrangemang mellan kommunerna och de kommande självstyrande landskapen.

– Det är  nödvändigt att beakta konkurrenssituationen för den kommande serviceproduktionen: en ny organiseringsansvarig kan inte som morgongåva få extra fördelar av högklassiga och förmånliga produktionsmedel. Konkurrenslagstiftningen bör följas också framöver.

De lån som kommunerna har i anslutning till fastigheter och utrustning är problematiska. Lån kan inte utan vidare överföras på den nya ägaren, utan alla lån bör gås igenom med långivaren.

–  Kommunerna har många olika slags lån bland annat i Europeiska investeringsbanken, påpekar Koskinen.

Kommunförbundet föreslår en klar modell för lånearrangemangen kring kommunernas vård- och omsorgsegendom och för finansieringen av egendomsöverföringen: kommunen ger landskapet ett lån som motsvarar egendomsöverföringen och staten går i borgen för lånet.

Kommunförbundet inledde landskapsbesöken

Norra Österbottens kommundag är startskottet för Kommunförbundets landskapsbesök 2016. Årets landskapsbesök fokuserar på vård- och landskapsreformen framtidens kommuner.

Kommunförbundets verkställande direktör Jari Koskinen anser att rollerna för landskapen och framtidens kommuner ska slås fast parallellt.

– Reformen ger kommunerna en möjlighet att inrikta sin verksamhet på ett nytt sätt och fokusera allt mer på att främja invånarnas välfärd och på att utveckla sin livskrafte. Detta förutsätter dock att kommunernas ekonomi tryggas.

Video (på finska): Mihin kuntia enää tarvitaan? (Vad behöver man kommunerna till?)

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *