Kommunförbundets verkställande direktör Jari Koskinen tror att de kommunala beslutfattarna som väljs i vår i allt större utsträckning kommer att bli framtidsbyggare. I och med vård- och landskapsreformen kan kommunfullmäktige koncentrera sig på bildningsfrågor och utvecklingen av kommunens livskraft.

– Spelrummet för framtidens kommun inom utvecklingsuppgifterna bör vidgas. Kommunen bör ha mera makt i planläggningen eller besluten om miljötillstånd.  Alla frågor som gäller sysselsättning och arbetskraftstjänster kunde också skötas av kommunerna, sade Koskinen när han inledde partiledarpanelen på Kommunmarknaden i Helsingfors.

Koskinen utmanade ledarna för regerings- och oppositionspartierna att tillsammans överväga vilka uppgifter som kommunerna kunde ha ansvar för så att deras möjligheter att besluta i livskraftsfrågor stärks. Han hoppades på flexibilitet i den kommande lagstiftningen:

– Det är viktigt att gestalta samarbetet och rollfördelningen mellan i synnerhet de största stadsregionerna och de nya landskapen när det gäller livskraften. Särdragen och särbehoven i olika regioner bör beaktas genom en flexibel uppgiftsfördelning.

Nästa kommunalval hålls om ett halvt år, men de kommande kandidaterna vet ännu inte vad de som fullmäktigeledamöter kommer att fatta beslut om. Vård- och landskapsreformen är allt annat än färdig, och lagprojekten som framskrider i otakt gör det svårare att greppa helheten.

De fullmäktige som väljs i april ansvarar till en början också för social- och hälsovården, men under fullmäktigeperioden överförs ansvaret till landskapen. Koskinen ställer sig ändå främmande för tanken att kommunen inte alls skulle producera social- och hälsovårdstjänster.

– Hur är det möjligt om vilken annan aktör som helst kan äga exempelvis företag för hälsovårdstjänster?

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *