Kommunförbundets vice ordförande Timo Kietäväinen efterlyser politiskt bindande engagemang för att minska på kommunernas uppgifter och skyldigheter.

– Det krävs starka politiska värderingar för att gallra bort i uppgifter och skyldigheter. Ansvaret ligger hos de politiska beslutsfattarna.

Kietäväinen talade på en landskapsträff i Södra Karelen i Villmanstrand på onsdagen och tackar regeringen för målet att fram till år 2019 minska kommunernas uppgifter med en miljard euro. Enligt honom är målet ambitiöst och motiverat. Att lyckas med målet kräver enligt honom ett starkt engagemang av ministrarna.

Kietäväinen varnar för att begå samma misstag som under den förra regeringsperioden.

Att minska på uppgifterna och skyldigheterna lyckas enligt honom enbart genom att fokusera på de centrala uppgifterna och att avveckla de mest irrelevanta delarna och genom att göra normstyrningen i kommunerna flexiblare.

– Om man i huvudsak försöker ta bort hela uppgifter av kommunerna drivs vi snart i samma situation som under förra valperioden. Då fäster man fokus vid bagateller som övervakningen av solarium och försäljningstillstånd till nikotinplåster, sade Kietäväinen.

Redan exempel på försämrad service

Kietäväinen varnar för att kvaliteten på servicen i kommunerna hotar sjunka om man inte går in för att minska kommunernas uppgifter och skyldigheter.

– Vi ser redan exempel på det inom många serviceområden på flera håll runtom i landet, påminde Kietäväinen.

Enligt Kietäväinen har staten ett betydande ansvar i att få den kommunala ekonomin att återhämta sig, för utan de stora nedskärningarna i statsandelarna som gjordes under förra riksdagen skulle kommunekonomin visa överskott under de närmsta åren.

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *