Utan Svenska folkpartiet i regeringen blir det svårare att få till stånd speciallösningar för Svenskfinland i social- och hälsovårdsreformen. Det tror forskaren Siv Sandberg vid Åbo Akademi.

– En särlösning som Kårkulla kan vara ett frågetecken eftersom det också har varit svårt att få till stånd tidigare, säger Sandberg.

I vilken mån de svenska frågorna kan lyftas fram hänger till stor del ändå ihop med om trepartiregeringen med Centern, Sannfinländarna och Samlingspartiet bestämmer sig för om det blir en parlamentarisk beredning som riksdagens grundlagsutskott har rekommenderat.

– Intressant är att både Timo Soini (Sannf) och Juha Sipilä (C) i opposition framhöll vikten av en parlamentarisk beredning, så frågan är om de håller fast vid det.

I kommunala frågor menar Sandberg att de tre partierna överlag inte har någon gemensam linje. Den största diskrepansen finns mellan Centern och Samlingspartiet som står långt ifrån varandra i synen på kommunstrukturen och förvaltningsmodell i vårdreformen.

– För Samlingspartiet har landskapsmodellen varit ett rött skynke och man skulle tvingas backa ganska långt ideologiskt för att gå med på det.

När Sipilä inför regeringsförhandlingarna frågade partierna om de föredrar en samkommunmodell eller landskapsbaserad modell undvek Samlingspartiet att ge ett rakt svar, medan Sannfinländarna ställde sig positiva till båda.

Ingen kommunal koppling

Något som Sipilä och Samlingspartiets ordförande Alexander Stubb (Saml) däremot har gemensamt är att ingen av dem har kommunal koppling. Därför tror Sandberg att  de inte heller kommer att akta sig för att förarga sina partikollegor ute på kommunfältet.

– Det som kan vara bra att komma ihåg är att båda backade upp den vårdreform som föll. Så om de bestämmer sig för en modell så kommer de att gå raskt vidare med den.

Sannfinländarna har i sin tur inte varit något utpräglat kommunparti även om de växte i förra kommunalvalet. Partiet har åtminstone tidigare ställt sig positiva till samkommuner och ifrågasatt kritiken som riktats mot förvaltningsmodellen.

Kombinationen Samlingspartiet och Centern kan enligt Sandberg öppna upp för mer privata lösningar inom vården.

– Om man motiverar det med att det skapar nya jobb så är säkert Sipilä med på noterna. Där kan partierna finna varandra bättre än vad Centern skulle ha gjort med vänsterpartierna, säger Sandberg.

Läs också:

Samlingspartiet och SDP undvek vårdfråga

Vårdreform kräver tillräcklig bredd

 

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *