Representanter för Vasa sjukvårdsdistrikt anser gemensamt med områdets ledande tjänstemän, politiska beslutsfattare och invånare att Vasa centralsjukhus på goda grunder ska höra till sjukhusen med omfattande jour. Det ligger i hela Österbottens och närlandskapens gemensamma intresse, konstaterar man i ett pressmeddelande.

Centralsjukhusets verksamhet utvecklas hela tiden i en effektivare och mer kundorienterad riktning. Kostnadsbesparingarna har redan haft effekt utan att den högklassiga vårdkvaliteten har blivit lidande. Resultaten och regionens särdrag talar för att den omfattande jourverksamheten ska bevaras.

Tvåspråkighet och internationalism

Vasa centralsjukhus erbjuder idag specialiserad sjukvård med dygnetrunt-jour. I framtiden önskar Vasa centralsjukhus erbjuda sina tjänster till den svenskspråkiga befolkningen i hela Finland.

–  Grundlagsutskottet har tidigare tagit ställning till utbudet av regionala tjänster på svenska. Reformbeslut som inte beaktar den språkliga aspekten strider mot grundlagen, säger Vasa sjukvårdsdistrikts direktör Göran Honga.

Landskapet Österbotten är ett av de mest internationella landskapen i Finland, eftersom en betydande del av befolkningen har utländsk bakgrund. I Österbotten har man tagit emot invandrare redan i flera decennier. Vasa centralsjukhus betjänar i samarbete med Österbottens tolkcentral på flera språk.

Fungerande socialjour

Vasa centralsjukhus, Vasa stad och närkommunerna har gemensamt byggt upp en välfungerande socialjour i Österbotten. Jouren tryggar tillgången på flerspråkiga tjänster och förverkligandet av rättigheter även i kritiska sociala situationer.

Energiska Vasaregionen

I Österbotten har sjukhusbeslutet också inverkan på näringslivets verksamhetsförutsättningar, främjandet av exporten samt skapandet av arbetsplatser och resurser.

– Vasaregionen är hela områdets ekonomiska lokomotiv och en betydande faktor för hela landets export, därför har även Vasa centralsjukhus en betydande roll i den framtida utvecklingen av regionen, säger direktör för Vasa stads social- och hälsosektor Jukka Kentala.

I Vasaregionen finns Nordens viktigaste energiteknologikluster med över 140 företag. Av dem är flera globala marknadsledare inom sin bransch. Omsättningen är 4,4 miljarder euro och av det består 80 % av export.  Vasaregionens andel står för 30 % av hela Finlands energiteknologiexport. Branschen sysselsätter fler än 11 000 personer.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *