Organisationerna har ingen bolagiseringsskyldighet om de vill erbjuda tjänster som omfattas av valfriheten. Tjänsteproduktion och allmännyttig verksamhet ska däremot vara tydligt åtskilda och organisationerna kan bara få offentligt understöd för den allmännyttiga verksamheten.

I samband med social- och hälsovårds- och landskapsreformen vill man trygga verksamhetsförutsättningarna för ideella organisationer. I sina senaste riktlinjer presenterar projektgruppen för social- och hälsovårdsreformen  metoder som ska stöda främjandet av välfärd och hälsa i de nya landskapen och tydliggöra organisationernas verksamhetsmöjligheter.

I de nya landskapen kan organisationerna vara allmännyttiga aktörer, tjänsteproducenter eller både och. Organisationerna har, enligt projektgruppen, goda förutsättningar att producera social- och hälsovårdstjänster som betalas med kundsedel eller enligt en personlig budget.

Organisationerna har ingen bolagiseringsskyldighet om de vill erbjuda tjänster som omfattas av valfriheten. Tjänsteproduktion och allmännyttig verksamhet ska däremot vara tydligt åtskilda, genom antingen en annan förening, en stiftelse eller ett bolag. Offentligt understöd kan fås endast för den allmännyttiga verksamheten.

För att organisationernas roll ska bli tydligare har ministerarbetsgruppen för reformer enats om att det i samband med riksdagsbehandlingen av lagen om ordnande av social- och hälsovård till lagen ska fogas en allmän skyldighet för landskapen att samarbeta med organisationerna.

En sådan skyldighet kompletterar det som redan står i förslaget till landskapslag. Landskapet ska i sin planering sätta upp mål för främjande av hälsa och välfärd inom social- och hälsovården och se till att representanter för organisationer kan delta i planeringen.

Projekstgruppen skriver att organisationerna har en viktig roll i arbetet med att främja välfärd och hälsa i de nya landskapen och kommunerna.

– Det stöd som organisationerna erbjuder kan utgöra en viktig del av service- och vårdkedjorna i landskapet, skriver projketgruppen i ett pressmeddelande.

Läs mer:

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *