Staten avstår från att ta i bruk avgifter för förbindelsebåtstrafiken. Enligt planerna skulle avgifterna tas i bruk från och med april i år. Kommunikationsminister Anne Berner meddelar i ett pressmeddelande att man överhuvudtaget inte  kommer att inte inleda  försöket i Skärgårdshavet och Finska viken för att utveckla transporttjänsterna i skärgården.

Bakgrunden till beslutet är den kommande landskapsreformen och  responsen som kommit in under beredningsprocessen. Ansvaret för att ordna förbindelsefartygstrafiken i skärgården övergår från närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland till landskapen vid ingången av 2019.

– Vi har fått värdefull respons under beredningsarbetes gång, och jag tackar befolkningen och företagen i skärgården för en aktiv dialog. Det är viktigt att responsen beaktas då landskapen övertar ansvaret för transporttjänsterna i skärgården, säger  Berner i ett pressmeddelande.

Förslaget att göra skärgårdstrafiken avgiftsbelagd för alla passagerare kritiserades både av kommunerna och Kommunförbundet.  Kommunerna var rädda för att avgifterna påverkar företagsamheten negativt och leder till avfolkning i skärgården. Kommunförbundet påpekade i sitt utlåtande att förslaget kan få stora följder för den kommunala ekonomin.

Läs mer om utlåtandena här.

Också Martin Scheinin, professor i internationell rätt och människorätt kritiserade förslaget kraftigt och sade att förslaget att avgiftsbelägga skärgårdstrafiken strider mot skärgårdslagen och i sin förlängning mot grundlagen.

Vid Kommunikationsministeriet säger man nu att man kommer att fortsätta arbetet att främja digitaliseringen av trafiken och transporterna men att det är naturligt att överlåta utvecklandet av förbindelsefartygstrafiken till det kommande landskapet.

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *