Kommunerna kunde under ett övergångsskede  fortsätta producera social- och hälsovårdstjänster, anser Paula Risikko.

Inrikesminister Paula Risikko (Saml.)har den här veckan föreslagit för reformministergruppen att kommunerna under ett övergångsskede skulle kunna fortsätta producera social- och hälsovårdstjänster, skriver Helsingin Sanomat.

Enligt Risikko har kommunerna i sina utlåtanden om utkastet till valfrihetslagen fört fram en önskan om att på något sätt vara med och producera tjänster under övergångsperioden.

– Kommunerna har färdiga hälsovårdscentraler, ansvaret för att ordna tjänsterna skulle ligga hos landskapen, säger Risikko till HS.

Risikko säger också till Helsingin Sanomat att detta inte endast skulle gälla de sex största städerna i Finland, vilket Iltalehti skrev tidigare idag.

Risikko säger att hennes förslag är ett alternativ som presenterats för reformministergruppen.

Genom att kommunerna också skulle kunna producera tjänster under övergångstiden skulle valfriheten kunna tas i bruk på ett kontrollerat sätt, säger Risikko i intervjun i Helsingin Sanomat.

Samlingspartiet har hållit fast vid att valfriheten ska tas i bruk samtidigt som resten av vård- och landskapsreformen.

Det finns en rädsla för att landskapen får väldigt bråttom då tanken är att de ska inleda sin verksamhet 1.1.2019. Om landskapen inte hinner få i gång sina egna social- och hälsovårdscentraler betyder det att privata företag på marknaden får försprång.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *