Journalisten och författaren Marianne Lydén anser att Sannfinländarnas frammarsch är en av orsakerna till den främlingsfientliga utlänningspolitiken i Finland. Lagarna för asylsökande skärps och invandringspolitiken blir allt striktare.

Två nya lagförslag gällande utlänningspolitiken har nyligen avgetts till riksdagen. Den ena lagen ska göra det lättare att utvisa dem som nekats asyl. Den andra lagen ska göra utvisningen av utlänningar som gjort sig skyldiga till grövre brott snabbare och smidigare.

Marianne Lydén har länge följt med och studerat Sannfinländarnas politiska framgång och menar att partiets syn på invandringspolitiken nu börjar få allt mer inflytande i Finland.

– Det är inte längre bara Sannfinländarnas parti man behöver rösta på om man vill ha främlingsfientlighet i Finland och det lär tyvärr inte ändra så länge Sannfinländaran sitter i regeringen, säger Lydén.

Även antalet rasistiska uttalanden i media i Finland har ökat, speciellt bland politiker. Man har hört uttalanden som ”Finland skulle vara säkrare om man utrotade alla muslimer” och beskrivningar som ”Asylmottagningen kan liknas vid sexturism från Mellanöstern som den finske mannen betalar för”.

Lydén anser att rasistiska yttranden inte tas på allvar i Finland, trots att det enligt lag är brottsligt att uttala sig på det här.  Enligt lag får ingen diskrimineras på grunda av ålder, ursprung, nationalitet eller språk. Ändå pågår det, utan att det uppmärksammas som vilket annat brott som helst görs.

– Attitydklimatet har ändrat, speciellt sedan Sannfinländarnas framgång i valet 2011. Efter det atycks partiet och dess anhängare anse att det är legitimt att säga vad man vill till vem man vill. Det finns diock en gräns och det riktigt jobbiga sker när man går över den gränsen.

Även som finlandssvensk påverkas man av den växande acceptansen för rasistiska uttalanden i media, menar Lydén. Hon menar att Sannfinländarnas tankesätt är nyanslöst.

– Hatar man minoriteter så hatar man minoriteter. I deras ögon spelar det  ingen roll om man är irakier eller finlandssvensk.

– Jag känner mig väldigt pessimistisk just nu. Men jag hoppas och tror ändå på en förändring i vårt land, men det är svårt att säga när en sådan förändring kommer.

Text: Madeleine Jansson

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *