Den kommande regeringen är alltför optimistisk i sina beräkningar. Kommunförbundet bedömer att de åtgärder i regeringsprogrammet som berör kommunerna kommer att kosta 250 miljoner mer.

Det färska regeringsprogrammet innebär goda och dåliga nyheter för kommunerna. Skrivelserna i regeringsprogrammet kommer att öka kommunernas utgifter med 650-700 miljoner euro, visar Kommunförbundets preliminära beräkningar.

Det som enligt Kommunförbundet är positivt är att regeringen lovar hålla löftet om att återbetala kommunerna en knapp miljard euro. Statsandelarna växer bland annat på grund av att konkurrenskraftsavtalets nedskärningar och indexfrysningar upphör att gälla.

Trots det står kommunekonomin inför ett balanseringsbehov på en miljard euro.  ”Balanseringsmiljarden” behövs för att kommunerna ska klara av finansieringen av framtida välfärdstjänster, samt det ökade investeringstrycket och det eftersatta underhållet.

Regeringen har lovat att kompensera de nya och utvidgade uppgifterna till hundra procent genom att göra korrigeringar i statsandelarna och genom att ta bort andra uppgifter och skyldigheter av kommunerna.

Regeringen underskattar kostnaderna

Kommunförbundets preliminära beräkningar av kommunernas nya uppgifter inom social- och hälsovården visar att exempelvis personaldimensioneringen inom äldrevården på 0,7 vårdare per klient, skärpningen av vårdgarantin och de tusen nya läkarna som ska arbeta på hälsovårdscentralerna kostar kommunerna cirka 450 miljoner euro. Det här är 180 miljoner mera än beräkningarna i regeringsprogrammet.

Förlängningen av läroplikten, höjningen av enhetspriserna i gymnasiet och återinförandet av den subjektiva rätten till småbarnspedagogik kostar enligt regeringsprogrammet  ungefär 201,5 miljoner euro.

Hur resten av kostnaderna slår ut beror enligt Kommunförbundet på hur åtgärderna förverkligas i praktiken.

Läs mer om vad som berör kommunerna i regeringsprogrammet här.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *