Riksdagens sommarsemester skapar ett politiskt vakuum som alla berörda – regeringen, oppositionen och medierna – försöker fylla. De två förstnämnda på ett sätt som gynnar den egna agendan; medierna gör sitt jobb, men situationen är svårbemästrad.

Jag pratar om det här: regeringen Rinne bildades den 6 juni. Drygt tre veckor senare, den 28 juni, inledde riksdagen sin semester. Regeringen Sipilä, som bildades den 29 maj 2015, hade lite mera tid på sig innan riksdagen stängde för sommaren, den 30 juni.

Självklart är det så, att också under tiden före sommaruppehållet – och under sommarmånaderna – så görs det politik. Man stakar ut riktlinjerna för den kommande mandatperioden, kommer med utspel och inleder det arbete som ska utmynna i konkreta åtgärder.

Ord är handling, men när det egentliga regerings- och riksdagsarbetet ligger nere tenderar ord att framstå mest som… ord. Det är det här som är vakuumet. I väntan på de konkreta åtgärderna – i regeringen Rinnes fall till exempel ersättandet av aktiveringsmodellen, sysselsättningsåtgärder och korrigeringen av den misslyckade taxilagen – handlar det om att övertyga väljarna om åtgärdernas sundhet eller, om man är oppositionspolitiker, skadlighet.

Det här lämnar väljarna i en prekär situation. Nyhetstempot är sådant, att regeringens och partiernas förtroende testas med ett par gallupar varje månad. Också då när regeringen är nybildad och inte ännu hunnit omsätta sin politik så att den påverkar väljarnas vardag.

Lännen Media publicerade idag en undersökning som visar att var fjärde tillfrågad inte kan säga om hen är nöjd med regeringens politik så långt. Taloustutkimus forskningschef Juho Rahkonen drar slutsatsen att regeringen Rinne är utan lukt och smak (”hajuton ja mauton hallitus”) och att väljarna har svårt att få grepp om regeringens löften.

Det är en tolkning. En annan är den här: väljare är inte beredda att bedöma en regering som ännu inte på allvar kommit igång med sitt arbete. Omdömen som ”nöjd” och ”missnöjd” är betydligt enklare att fälla om konkreta åtgärder än om uttalanden och löften.

Det här betyder inte att regeringen Rinne inte har ett kommunikationsproblem. Det är viktigt att politiken föregås av tydliga budskap men – och här är vi tillbaka i vakuumet – innan det konkreta arbetet kommit igång med full kraft framstår budskapet främst som ord, inte handling.

Hur orden tas emot av väljarna beror också på deras politiska orientering, vilket Lännen Medias undersökning visar. SDP:s väljare är mest nöjda med regeringen, Sannfinländarnas väljare är minst nöjda.

Jag tror att den här uppdelningen stöder teorin om att åtminstone en del av dem som inte är beredda att betygsätta regeringen inväntar åtgärderna. De är inte färgade av partipolitiken, men nog av det faktum att regeringen inledde sitt arbete med en sommarpaus.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *