Kommunerna vill att deras nya uppgifter kompenseras till 100 procent, men litar inte på att så kommer att ske.

Kommundirektörerna tvivlar på att regeringens löften håller. Det framgår av svar som Kommunernas utvecklingsstiftelse KAKS sammanställt.

Till exempel tvivlar 83 procent av de svarande på att staten kompenserar kommunernas nya uppgifter till fullo, och 48 procent tror inte att nedskärningarna i statsandelarna får ett slut nästa år.

Varannan kommundirektör misstänker också att statsandelssystemet inte beaktar de olika områdenas behov och särdrag.

Vad gäller social- och hälsovårdsreformen är 41 procent rätt säkra på att regeringen lyckas i sina planer.

KAKS bad också kommundirektörerna att rangordna regeringens mål. Högs upp kom inte överraskande finansieringen – genom skattemedel och statsandelar. Också kompensationen av kommunernas uppgifter, alltså den som kommundirektörerna betvivlar att regeringen klarar av, rankas högt.

Däremot rankar kommundirektörerna frågor om kommunsammanslagningar och konkurrensneutralitet lågt.

Enkäten sändes till 297 kommundirektörer. Av dem svarade 141, vilket betyder att svarsprocenten var 41.

Läs hela rapporten här (på finska).

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *