Riksdagens grundlagsutskott anser att social- och hälsovårdsreformen inte kan gå vidare enligt nuvarande modell eftersom grundlagsproblemen är för stora.

Utskottet rekommenderar därför att beredningen fortsätter i statstådets regi och eventuellt i en parlamentarisk grupp. Statsminister Alexander Stubb (Saml) har kallat riksdagspartiernas ordförande till överläggning i kväll.

Utskottets utlåtande var enhälligt. Ordförande Johannes Koskinen (SDP) betonade ändå att man inte ifrågasätter behovet av en reform, utan enbart den nuvarande modellen. Vilken modell som i stället kunde vara genomförbar har utskottet inte tagit ställning till.

Grundlagsproblemen handlar om förvaltningsmodellen och finansieringen av de fem stora social- och hälsovårdsområdena. Utskottet riktar bland annat skarp kritik mot hur reformen skulle påverka kommunernas ekonomi. Vårdreformen – i kombination med statsandelsreformen och nedskärningarna i statsandelar – skulle leda till att skillnaden mellan den högsta och lägsta kommunala skattesatsen i landet skulle stiga från sex till elva procentenheter.

Ont om tid

Chanserna för att reformen ska hinna göras om före riksdagsvalet är ytterst små. Sannolikt blir det alltså nästa regerings uppdrag att stöpa om den.

Svårigheterna i att justera den nuvarande modellen är enligt utskottsmedlemmen Mikaela Nylander (SFP) att de olika bitarna hänger ihop som en stor helhet.

– Även om man skulle slopa vårdområdena och låta de 19 produktionsområdena organisera vården så finns grundlagsproblemet med finansieringen kvar.

Hon säger att det är det nu upp till de parter som ska sköta den fortsatta beredningen om det hinner komma någon lösning innan mandatperioden är slut.

– Men den modellen måste också göras i grundlagsenlig ordning, det vill säga att den ska prövas i grundlagsutskottet. Här är nu bara tre veckor tid, säger Nylander.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *