Stadsregionerna och kommunerna bör få en stark roll och adekvata verktyg för att stärka regionens livskraft och förbättra sysselsättningen.

Arbets- och näringsförvaltningen kan inte ensamt råda bot på den växande, utdragna och strukturella arbetslösheten, sade Timo Reina, vice verkställande direktör vid Kommunförbundet, vid det riksomfattande sysselsättningsforumet i Tammerfors i dag onsdag.

Sex stadsregioner har anmält sig till de regionala sysselsättningsförsöken som är under beredning. Det är Tammerfors, Uleåborg, Åbo, Kuopio, Björneborg och Rovaniemi. Det finns tre former av landskapsförsök och sammanlagt över 80 kommuner vill delta i dem.

– De här regionerna är en utmärkt grund för djärva steg framåt och en starkare försökskultur inom sysselsättningen. Eftersom kommunerna bidrar med avsevärda summor till de direkta och indirekta kostnaderna för arbetslösheten, har de också intresse av att sköta sysselsättningen. Problemet är att många verktyg och befogenheter i dag finns hos statliga arbets- och näringsförvaltningen, sade Reina.

I den kommande landskapsreformen är avsikten att slå ihop de arbets- och näringstjänster som närings-, trafik- och miljöcentralerna och arbets- och näringsbyråerna sköter i dag till offentliga tillväxttjänster. Landskapen har då organiseringsansvaret och privata företag, offentligt ägda bolag och aktörer inom den tredje sektorn producerar tjänsterna.

– Detta är ett steg i rätt riktning. Samtidigt bör man skapa möjlighet för landskapen och särskilt de största stadsregionerna, att omsätta tillväxttjänsterna i praktiken, framhöll Reina.

Reina underströk att kommunerna bör få agera samordnare i gränssnittet mellan den privata och den offentliga sektorn. Som myndigheter bör kommunerna få ta ansvar också för skötseln av de myndighetsuppgifter som gäller tillväxttjänsterna och sysselsättningen.

– Särskilt för stadsregionerna är det ett mervärde att kunna slå ihop arbets- och näringsbyråernas nuvarande tjänster med kommunens sysselsättningsfrämjande åtgärder till helheter som ur kundernas synvinkel är så verkningsfulla som möjligt.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *