– Vid en fusion skapar vi en ny kommun och vad den ska innehålla det bestämmer inte förhandlarna utan de kommunpolitiker som väljs in i nästa fullmäktige. Det säger Tomas Häyry, stadsdirektör i Vasa. Kommunfusionsförhandlingarna mellan Vasa och Korsholm är det största samtalsämnet i Vasaregionen för tillfället.

Text och foto: Marita Bagge

Pro-Vasa falangen inom SFP i Korsholm gjorde ett gott val och när en motion, om att diskussioner om fusion ska inledas, kom upp på fullmäktigemötet den 21 september vann ja-sidan klart med rösterna 26 -17. Situationen är helt ny eftersom majoriteten för ett självständigt Korsholm tidigare varit stor.  

Motionen behandlades utan dramatik men när Alice Lillas (SFP) föreslog en åtgärdsmotion om en folkomröstning blev det kalabalik.

Nu har Vasafullmäktige svarat på inviten.

Tomas Häyry.

— Vårt beslut i fullmäktige betyder att jag fick fullmakt att börja bereda processen, det kräver resurser, säger stadsdirektör Tomas Häyry.

Kommunfusion mellan Vasa och Korsholm har utretts 2008, 2009 och 2014. Kan något i det materialet användas?

—Inte är det helt passé men världen har förändrats så det är nog skäl att göra om. Tidigare har det pratats för mycket om förvaltning men det viktiga är produktionsapparaten, det är där vi kan rationalisera, säger Häyry.

Vasa gick ihop med Lillkyro 2013. Diskussionen startade i mars 2010. Då såg finskspråkiga en fara i att tvåspråkiga Vasa inte skulle kunna trygga finskspråkig service i Lillkyro. Nu är det faran för svenska språkets marginalisering som utgör en viktig fråga.

Vad var svåraste i diskussionen med Lillkyro?

—Det var språkfrågan och byggnadstillsynen.  Jag hoppas nu att vi ärligt och öppet försöker hitta det gemensamma bästa för Korsholm och Vasa. Att taktikera medför stora risker. Någon har frågat hur mycket Vasa hamnar att betala för att få Korsholm men inte kommer Korsholm att sälja sig.

Häyry utgår från ett plus ett inte ska bli två utan minst tre eller fyra om Vasa och Korsholm går samman.

Varför är fusionen så viktig?

—Det är viktigt att vi är en tillräckligt stor centralort då resurser fördelas och det är lika viktigt med tanke på hur vi ska ordna vår service. Tveklöst var det sjukhusfrågan som ledde till att motionen godkändes. Kommungränsen är ett problem när vi planerar service och i utvecklingsfrågor och markplanering.

Väntar du dig en önskelista från Korsholm?

—Jag skulle vara naiv om jag inte tror det. Någon form av investeringsplan måste vi göra.

Hur snabbt skulle en fusion kunna genomföras?

—Tidigast år 2019. Då skulle utredningen få ta ett halvt år. Är det för snabbt måste vi ta följande år.

Vi har inte ett beslut om samgång

Hemma på gården vid Stundars i Solf står Michael Luther och tjärar virke till ett nytt tak.

Han förlorade kampen om ordförandeposten i kommunstyrelsen och är nu för första gången på länge off side i politiken.  

—Jag vet inte hur de politiker som driver fusionen kommer att agera. Vi har en splittrad SFP-grupp och man involverar inte alla i diskussionen.

Själv arbetar han för att en folkomröstning ska genomföras.  Språkfrågan, korsholmarnas inflytande i en storkommun, markplanering, byggande, jordbrukarnas ställning är exempel på frågor som Luther vill ha ordentligt utvärderade.  

—Det finns stora frågor, mellanfrågor och mindre frågor som till exempel vad som skulle hända med våra muséer.

Skulle Korsholm besluta om en samgång bedömer Luther att det kunde ske tidigast i juni 2021 då ett nytt fullmäktige tillträder.

Han beklagar att man inte fortsatte på linjen att ta en reform i taget. Han ser inte gränsen mellan Vasa och Korsholm som ett problem.

—I alla frågor som varit viktiga för regionen har vi gått i takt. Att Vasa ska bli större för att konkurrera internationellt har jag hört i 13 år och under den tiden har det bara gått bättre och bättre för Vasa. Det viktiga är att vi drar åt samma håll. Inte är Stockholm heller en kommun.

—Kommunen är invånarnas. Det finns inte en objektiv faktabas som säger vad som är rätt eller fel. Känslor och bedömningar kommer in och när alla fått säga sitt och förhandlingarna är slutförda är det majoriteten i fullmäktige som besluter. Gör vi en fusion skapar vi en ny kommun och vad den ska innehålla bestämmer inte förhandlarna utan följande fullmäktige, säger Michael Luther.

Två nya kvinnor för, två nya män emot

Korsholmsfullmäktige förnyades kraftigt i valet i våras. Kommuntorget har talat med fyra av de nyinvalda. Ida-Maria Skytte och Tomas Bäck representerar SFP men har helt olika åsikt. Karina Björninen från MSK (Mustasaaren Suomenkielisten kunnallisjärjestö) applåderar att fusionsförhandlingarna kommer igång medan Kim Eriksson, SDP, håller hårt på partiets tidigare linje om självständighet.

Ida-Maria Skytte, 21 år, studerar utvecklingspsykologi vid ÅA. Hon är från byn Jungsund och ordförande för SU i Österbotten.    

Hon har beskyllts för att vara en kappvändare som ändrat åsikt efter valet men kontrar med att säga att hon alltid varit för att öppna diskussionen med Vasa men att tidpunkten var fel då vårdreformen skulle komma 2019.

Ida-Maria Skytte.

—Nu ser den reformen inte ut att bli av 2020 heller och då ser jag ingen poäng i att vänta längre.

Inför förhandlingarna säger hon att hon vill veta så mycket som möjligt om allt.

—Korsholm och Vasa lever i symbios. Vasa har satt oss på världskartan men Korsholm ska naturligtvis inte bara kämpa för Vasa. Vasa ska kämpa för Korsholm också.

—Jag förstår att man är rädd för svenska språkets ställning, vi har två finskspråkiga dagstidningar i regionen som vill förfinska Vasa, men i verkligheten är Vasa flerspråkigt. Det finns 100 språk i Vasa.

—Jag vill inte att vi ska gå med i en fusion och allt ska bli som det är i Vasa.  Jag vill ha det bästa av båda. Men jag vill se förhandlingsresultatet före jag tar beslut.

Karina Björninen, 36 år, är Smedsbybo. Hon har mamma från Irland, pappa från Kurikka men har bott i Finland sedan hon var tre år.  

Hon är sjukskötare, har en magistersexamen i förvaltning och lärarkompetens.  Men just nu är hon vårdledig med sina tre barn som är ½, 3 och 5 år gamla.

Hon har varit scout och aktiv inom ungdomsverksamheten i Korsholm och anmälde själv sitt intresse för att ställa upp i kommunalvalet som representant för de finskspråkiga i kommunen.  

—De flesta finskspråkiga i min ålder anser att Korsholms ska gå samman med Vasa.

— 5000 personer från Korsholm jobbar i Vasa. Vi är beroende av Vasa och vi måste se till att nejden är framgångsrik. Nationellt är det bättre om vår region finns på allas läppar.

Karina Björninen arbetar inom social- och hälsovården och anser inte att det behövs en skild kommun i Korsholm för det som blir kvar när hälsovårdsreformen är genomförd.

—Korsholm köper redan många tjänster, Vasa har bättre utbud, åldersstrukturen är utmanande i Korsholm och kollektivtrafiken skulle bli bättre utan kommungräns, säger Karina Björninen som inte kommer att ändra åsikt oberoende av vad fusionsutredningarna visar.

—Men det lönar sig att använda tid och resurser för utredningen, säger hon.

Varför motsatte du dig folkomröstningen?

—Det finns en risk att det är motståndarna som går till valurnorna medan den finska minoriteten väljer att inte rösta.  Vi kan få ett Brexit-fenomen.   

Kim Eriksson, 41 år, som studerar till sjukskötare är också ny i politiken. Han är en av två socialdemokrater i fullmäktige och enda i styrelsen.   Just nu upplever han det skönt att få följa sin egen övertygelse och stå utanför den interna splittringen i SFP.

Kalabaliken som uppstod i fullmäktige då Alice Lillas (SFP) krävde en folkomröstning om fusionsplanerna förstår Eriksson inte alls.

—Självklart ska vi ha en folkomröstning. Själv vill jag ha ett självständigt Korsholm. Vi ska inte ge upp svenska som förvaltningsspråk, svenska språket trampas på överallt. Vår region går inte dåligt. Det är kalla fakta.

Kim Eriksson har tidigare jobbat i metallbranschen och varit huvudförtroendeman.

—Då är det självklart att i alla lägen höra motparten och bevisa det man vill ha sagt med fakta. Det hoppas jag ska gälla i fusionsdebatten i Korsholm också.  

Tomas Bäck, 60 år, driverföretaget Kustmedia i Korsholm. Han var kretsordförande för SU på 1980-talet och är nu tillbaka i politiken efter ett långt uppehåll.

Efter debatten om folkomröstningen i fullmäktige var han så arg att han använde riksdagsman Mats Nylunds kända uttalande: hur täcks ni?

—Först blev jag förbluffad, sedan när ledamöter började kalla oss, som höll på en folkomröstning för myglare blev jag förbannad. Det är en fullständig självklarhet, Korsholm har funnits i 600 år, så nog ska vi ha en folkomröstning.

—Jag upplever inte att man kommit med argument för varför Korsholm inte skulle vara en självständig kommun. Det är en fin landsbygdskommun med inflyttning. Hur ska det beaktas att vi är en utpräglad landskommun. Byggnadsordningen för till exempel jordbrukare är helt olika i Vasa och Korsholm.

—Förhandlingarna upplever jag meningslösa. Vasa kan lova vilka glaspärlor som helst så gäller det i tre år. Jag är gammal decentralist och anser inte att Vasa blir urbanare för att staden slås ihop med Korsholm. Inte blir Vasa konkurrenskraftigare i världen för att vi ändrar vårt förvaltningsspråk till finska.

Gästgivars har arbetat för en fusion i tio år

Lars Gästgivars (SFP), ny styrelseordförande i Korsholm, har jobbat för en fusion med Vasa i tio år.

Nu har han majoriteten i fullmäktige bakom sig.

—Jag vaknade upp när Peräseinäjoki gick ihop med Seinäjoki. När Nurmo också gick med fick jag klart för mig att man försöker göra Seinäjoki så stort att man kan matcha Vasa.

Vi kan utgå från det är Samlingspartiet, Centerpartiet och Socialdemokraterna som kommer att styra landet under en överskådlig framtid. En stor majoritet av valkretsens riksdagsmän har idag Seinäjoki som sin stad.

Så länge Vasa var mycket större kunde de inte gå förbi oss. Nu är situationen en annan och politikernas egna röster går före regionalpolitiken

—Jag vill att Vasa ska fortsätta vara regionhuvudstad och jag utgår ifrån att det är striden om centralsjukhusets jour som gjort att korsholmspolitiker nu ändrat åsikt i fusionsfrågan, säger Lars Gästgivars.

Han ogillar själv tanken på en folkomröstning men säger att kommunstyrelsen måste svara på motionen och skicka den till fullmäktige.

—Men det behövs bara att två ledamöter ändrar sig så blir det ingen folkomröstning.

Han är inte alls rädd för att Korsholms inflytande i ett nytt Vasa förminskas.

—I Vasa bor många före detta korsholmare som kan rösta på korsholmare i nästa val?

Gästgivars utgår ifrån att nästa år går åt till förhandlingar.

—Egentligen vet vi allt som vi behöver veta men det är vissa saker vi bör komma överens om, säger Lars Gästgivars.

I förhandlingarna vill han speciellt trygga Smedsbys utveckling.  En ny plan för kommunens centrum är klar och kommer inom kort från domstol.

—Skolsektorn är också viktig.  I en ny kommun måste det finnas en svenskspråkig och en finskspråkig skoldirektör och en svensk och en finsk nämnd.

—Det som sker härnäst är att Korsholm ska handplocka en koordinator med uppdrag att organisera fusionsförhandlingarna, säger Lars Gästgivars.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *