Föräldralediga som deltar i förtroendeuppdrag kan gå ekonomiskt på förlust. Det här eftersom FPA betraktar mötesarvoden som lön och sänker föräldrapenningen till minimi. Det kan inte vara så att föräldralediga politiker tvingas lämna sina uppdrag för att inte hamna i en inkomstfälla, säger SFP:S Kristina Juth, som råkade ut för detta. Nu efterlyser hon en bredare politisk diskussion om frågan.

603_juth-kristina_normalSFP:s Kristina Juth som sitter i stadsstyrelsens it-sektion i Helsingfors fick sin andra dotter i slutet av november 2014. Våren 2015 åkte hon i ur och skur med sin lilla bebis till stadshuset där hon deltog i sektionens möten − helt omedveten om att FPA skulle betrakta mötesarvodena som förvärvsarbete. Därmed sänktes hennes moderskapspenning till minimi. Själv trodde hon att hon skulle gå plus minus noll.

− Istället blev det så att jag själv fick betala samhället 50 euro netto per möte för att delta i politiken. Det gjorde mig förbannad att jag pliktskyldigt släpade iväg mig till mötena med min lilla bebis om vintermorgnarna och dessutom tvingas betala för det. Men jag hade inget val eftersom min ersättare representerar Sannfinländarna, och jag kände en skyldighet mot mitt parti och mina väljare, säger Juth.

På grund av mötesarvodena sänktes föräldrapenningen till minimi som är 24 euro per dag. Mötesarvodet var ändå inte tillräckligt stort för att kompensera den minskade föräldrapenningen.

Juth har besvärat sig och ärendet är nu uppe i försäkringsdomstolen. Hon är ändå inte särskilt hoppfull om att få det ändrat.

Avstå från arvode hjälper inte

Stadsfullmäktigeledamoten i Salo, Sanna Lundström, skrev i lördags på Facebook att FPA betraktat mötesarvodena som förvärvsarbete, och också hennes moderskapspenning sänktes till minimi. Längden på mötena spelar ingen roll. FPA kräver tillbaka det de betalat. I Lundströms fall förkastade förvaltningsdomstolen och gav FPA rätt.

– Lundströms förtroendeuppdrag anknyter inte till hennes förvärvsarbete, men eftersom hon har fått ett arvode för sitt förtroendeuppdrag, jämförs det med arbete enligt sjukförsäkringslagens 1 kapitel moment 4 i 4 §, uppger försäkringsdomstolens i sitt beslut.

Det går inte att överklaga försäkringsdomstolens beslut. Dessutom tillkommer en ränta på indrivningskravet. Det hjälper inte ens att avstå från mötesarvodet, uppger FPA i sitt svar till en från församlingens valkommission som frågar om det på deras hemsida, skriver Kuntalehti.

Kristina Juth är jurist vid Skatteverket och är van vid byråkrati men tycker tolkningen är märklig.

− Jag var dum och ärlig som uppgav för FPA att jag fått mötesarvode. I pappren som skulle fyllas i stod det endast att man skulle fylla i sina löneinkomster.

Moderskaps- och föräldrapenningen baserar sig i sin tur enbart på löneinkomster, i den räknas sådant som mötesarvoden inte med.

− Därför blir det snedvridet att man beaktar arvodena under föräldraledigheten. Någonstans måste man dra en gräns, det kan inte vara så att aktiva politiker hamnar i en inkomstfälla för att de är föräldralediga. Jag har trots allt en plikt mot mina väljare, säger Juth.

Ska kommunen ersätta staten?

FPA har sagt sitt, och förvaltningsdomstolen har gett instansen rätt i åtminstone ett fall. Juth efterlyser nu en bredare diskussion om frågan.

− Det behövs en politisk diskussion på den nivån att FPA går med på att ändra sina riktlinjer. Om inte FPA har förståelse måste det bli en lagstiftningsfråga. Det rättvisa vore att nettoinkomsten inte minskar under moderskaps- eller föräldraledigheten.

Det har dessutom varit svårt att värva unga kvinnor till förtroendeuppdrag. Med tanke på kommunalvalet som närmar sig är underlättar FPA:s agerande och lagen inte precis rekryteringen.

− Jag tänker lyfta fram det här som en kommunalvalsfråga. Också föräldralediga har rätt att delta i politiken, utan att behöva betala för det, säger Juth och tillägger:

− Kommunalvalet är en bra plattform för att få sin röst hörd även på nationell nivå.

Ida Sulin är jurist på Kommunförbundet.Juth och Lindström kan ansöka om att få sina arvoden betalda av kommunen, som betalar förtroendevalda för minskad inkomst. Men frågan är om det är vettigt att staden ska betala för FPA:s tolkning. Ida Sulin, jurist på Kommunförbundet berättar att Kommunförbundet håller på att förnya sin modell för arvodesregler under hösten.

− Den här frågan ska vi fundera på under beredningen. Praxisen verkar gå stick i stäv med kommunallagens strävanden att få med så många som möjligt från olika livsområden i kommunalpolitiken, säger Sulin.

 

 

 

 

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *