Finansministeriets arbetsgrupp har begärt utlåtanden om hur kommunerna förhåller sig till  lagstiftningsändringar som gör det möjligt att välja direkta borgmästarval och delområdesorgan. Nu har sammanfattningen blivit klar.

En klar majoritet av de som svarade anser att lagstiftningen borde tillåta direkt val av borgmästare och kommundelsorgan.

Största delen av de som svarade föreslår ändå att de förändringarna inte skulle genomföras innan de pågående riksomfattande reformernas inverkan på kommunernas uppgifter och roll konkretiserats.

Endast sju kommuner anser det möjligt att de ordnar direkta borgmästarval i framtiden, och sex kommuner kunde tänka sig kommundelsval.

Propositionen förs  inte vidare. Istället utvärderas behovet i samband med projektet Framtidens kommun som inleds i början av 2016.

Sammanlagt 92 utlåtanden skickades in, varav 79 kom från kommunerna och 13 från andra parter. Utlåtanden om arbetsgruppens förslag begärdes bland annat hos kommunerna, ministerierna, de registrerade partierna, Finlands kommunförbund och vissa organisationer.

Här kan du läsa hela sammanfattningen:

 

 

 

 

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *