Valförbund som ingås av partier som ideologiskt sett inte liknar varandra bestraffas av väljare.

Valförbund påverkar inte på något betydande sätt på hur många fullmäktigeplatser som partierna som ingår i valförbundet får.

Det här visar ny forskning från Statens ekonomiska forskningscentral VATT, Åbo universitet, Instituto Tecnológico Autónomo de México och London School of Economics and Political Science.

Enligt forskningsresultaten beror det här på att väljare bestraffar partier som ingår valförbund i kommunalval. I genomsnitt underminerar det här den valmatematiska fördelen.

Däremot så kan valförbund hindra stora partier från att vinna majoritet i sina respektive kommunfullmäktigen.

Eftersom besluten i kommunfullmäktige bygger på enkel majoritet är det parti som sitter på en majoritet av fullmäktigeplatserna i en verklig maktposition.

Janne Tukiainen, professor vid Åbo universitet och ledande forskare vid VATT, säger i ett pressmeddelande att valförbund är vanliga i de kommuner där det är möjligt att ett parti vinner en majoritet av fullmäktigeplatserna.

Som exempel ger han SDP:s och Vänsterförbundets valförbund i Karvia i Satakunta 2012. Valförbundet hindrade Centern från att säkra en majoritet av fullmäktigeplatserna: SDP fick den sista platsen och den första kandidaten utanför listan över invalda var en centerpartist. Utan valförbundet hade situationen varit den motsatta.

Likande exempel finns i andra små landsbygdskommuner, och i kommuner där SFP dominerar.

Andra faktorer som bidrar till valförbund i kommunalval är partiernas antal. Om antalet partier är stort, och om stödet för dem är ojämnt fördelat, är det vanligare att valförbund ingås mellan mindre partier med delad värdegrund.

Sådana förbund uppskattas av väljarna. Däremot så bestraffar väljarna valförbund som är partipolitiskt splittrade. När till exempel Samlingspartiet, Vänsterförbundet, Kristdemokraterna och Sannfinländarna ingick valförbund i Alavieska i Norra Österbotten 2012 gav det här inga extraplatser till partierna, som inte heller lyckades rubba Centerns dominans trots att det var syftet med förbundet.

I forskningen granskades resultat i kommunalvalen 1996–2012.

I Finland kan partierna ingå valförbund i kommunalvalen för att nå ett bättre resultat. Systemet till och med uppmuntrar till valförbund, eftersom förbunden gynnar stora partier och ger dem fler platser än vad antalet röster borgar för.