Nordiska rådet diskuterar flyktingkrisen i Europa på sessionen i Reykjavik som inleds i dag tisdag. Rådspresidenten hoppas på en gemensam nordisk samsyn.

Från den finländska regeringen deltar statsminister Juha Sipilä och ministrarna Timo Soini, Anne Berner, Lenita Toivakka, Sanni Grahn-Laasonen och Kimmo Tiilikainen.

– Vi måste omedelbart bygga ut instrumenten för att hantera asylsökande och effektivera den process vi har i dag, som ofta är utdragen och resurskrävande. Det skulle vara en fördel om vi tillsammans kunde utveckla nya och mer effektiva rutiner i detta arbete, säger Nordiska rådets president Höskuldur Þórhallsson.

Þórhallsson talar för en effektivare och snabbare integrering av de nyanlända.

– På sikt måste vi arbeta för att flyktingar som får asyl i Norden snabbt finner sig tillrätta i våra länder och får möjligheten att utnyttja sin kompetens för sitt eget och samhällets bästa. Här kan vi öka erfarenhetsutbytet mellan de nordiska länderna och lära av varandra, säger Þórhallsson.

Han hoppas att de nordiska statsministrarna när de möts i Reykjavik ska hitta en samsyn på hur flyktingkrisen i Europa ska hanteras.

– Inget land kan ensamt lösa utmaningarna. Därför bör de nordiska ländernas statsministrar arbeta för en gemensam väg för Europa. Som ett första steg ska vi försöka hitta en gemensam plattform i Norden, både med tanke på ett bredare europeiskt samarbet och på hur vi löser de problem som uppstår vid gränserna mellan de nordiska länderna. Vi måste också öka stödet till FN och andra som arbetar med att skapa bättre förhållanden för flyktingarna i närområdena till Syrien, säger Höskuldur Þórhallsson i en intervju för norden.org.

FN:s undergeneralsekreterare Christian Friis Bach inleder debatten om in-ternationell politik i Reykjavik den 28 oktober. Flyktingkrisen tas upp i samband med FN:s globala mål för en hållbar utveckling.

Nordiska rådets session arrangeras i år i Reykjavik, Island den 27–29 oktober. Teman för sessionen och de olika ministermötena är utvecklingen av det nordiska samarbetet, miljöutmaningarna samt utrikes- och säkerhetspolitiken. Finland tar emot ordförandeskapet för nordiska ministerrådet för 2016.

Statsminister Juha Sipilä deltar i det nordiska statsministermötet och mötet för de nordiska statsministrarna och de baltiska premiärministrarna. Vid de nordiska stats-ministrarnas möte diskuteras bland annat migrationsrörelsen, läget i utreseländerna samt klimatfrågor. Vid mötet för de nordiska statsministrarna och de baltiska pre-miärministrarna diskuteras regionala frågor, det östliga partnerskapet och det ekonomiska läget i Europa.

Dessutom träffar de nordiska statsministrarna Nordiska rådets presidium och företrädarna för de självstyrande områdena. Vid Nordiska rådets session presenterar statsminister Sipilä programmet för Finlands förestående ordförandeskapsperiod.

Ministern för nordiskt samarbete Anne Berner deltar i samarbetsministrarnas möte och presenterar en redogörelse för samarbetet mellan Norden och EU för Nordiska rådet.

Utrikesminister Timo Soini deltar i de nordiska utrikesministrarnas möte. Mötets hu-vudteman är vidareutvecklingen av det nordiska utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet och aktuella utrikespolitiska frågor, såsom läget i Syrien.

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka deltar i utrikeshandelsmi-nistrarnas och utvecklingsministrarnas möten.

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen deltar i de nordiska kulturministrarnas möte.

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen deltar i de nordiska miljöministrarnas möte. I samband med mötet avger ministrarna ett gemensamt uttalande inför kli-matmötet i Paris (COP21). Minister Tiilikainen deltar också i en frågestund där nordiska riksdagsledamöter ställer frågor om aktuella ämnen till miljöministrarna. Nordiska rådets session är årets största nordiska forum där de nordiska parlamentarikerna, statsministrarna, oppositionsledarna och sektorministrarna möts. I år är Danmark ordförande för samarbetet mellan regeringarna.

Nordiska rådets priser litteratur-, musik- natur- och – samt filmpriser delas ut vid en prisgala på tisdag.

Läs också:

Är samarbete inom flyktingpolitik möjlig i Norden?

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *