Det är fler kvinnor än män som engagerar sig i frivilligarbetet att integrera invandrare, säger Nina Stubb, mångkulturutvecklare i Österbottens svenska distrikt vid Röda korset. I fjol var majoriteten av de asylsökande män och Stubb efterlyser nu mer traditionellt mansdominerande verksamheter för de asylsökande.

Idrottsföreningar och fotbollslag som engagerar många män och kvinnor är redan involverade i integreringen av nyanlända, men Stubb påpekar att alla nyanlända inte gillar att spela fotboll eller överhuvudtaget är särskilt sportiga.

Som förslag på verksamheter som kunde engagera sig lyfter hon fram motorklubbar, jaktlag, skogsvårdslag och fiskeklubbar.

– I fjol var majoriteten av de asylsökande män och jag är säker på att det kunde ge mycket både till föreningar och de nyanlända att hitta varandra

I övrigt representerar de som ställer upp som frivilliga så gott som alla samhällsgrupper i Österbotten. Både unga, äldre, familjer och enskilda har aktiverat sig.

Vänverksamheten är den som intresserar de frivilliga allra mest, berättar Stubb. Den kan vara både organiserad eller spontan. Flera frivilliga som varit aktiva vid en nödinkvartering eller flyktinganläggning har lärt känna de nyanlända och blivit vänner den vägen.

– Vänskap och stöd känns meningsfullt och det ger ofta lika mycket eller mer än det tar, säger Stubb.

Utmaningar få utbud och efterfrågan att mötas

Ibland kan det vara så att man hittar många engagerade frivilliga där behovet inte är så stort eller tvärtom,  att det inte finns tillräckligt engagemang på ett ställe där det skulle behövas fler frivilliga. Att kombinera utbudet och efterfrågan och se till att det som görs är meningsfullt och ändamålsenligt kan ibland vara en utmaning, berättar Stubb.

Hon påpekar också att det är viktigt att stöda de frivilliga så de orkar i sitt arbete. Just nu ser situationen ganska hopplös ut för flera asylsökande i och med att deras rättigheter och möjligheter att stanna i Finland minskat drastiskt. Det är tungt både för de asylsökande och för de frivilliga.

2016-08-kommuntorget-nina-stubb-blogg– Hur ger man hopp till dessa personer som fungerat som medmänniskor? Och hur ger man hopp till de asylsökande? Det är utmanande. Det gäller att påminna folk att allt vad de gjort har haft betydelse i den stunden.

Att de frivilliga spelar en viktig roll för att integrationen ska fungera tycker Stubb är en självklarhet. Hon påpekar att det aldrig bara är myndigheter som integrerar utan att det i slutändan är samhället som helhet som bär ansvar för integrationsprocessen.

– Med det menar jag att det är i kontakten med andra människor som nyanlända känner sig inkluderade och involverade. Det är när man får vänner, nätverk och jobb, en meningsfull vardag och kanske lär sig grunderna i det språk som talas,  som man börjar känna sig som en del av sitt nya hemland.

– Föreningslivet som fotbollslaget, danslektionen, någon kurs på arbis osv ger bra möjligheter till integration men det är ju också i kontakter med grannar eller  andra föräldrar i skolan där ens barn går som integration sker.

För de yngre nyanlända är speciellt skolan en viktig plats. I skolan tillbringar man stora delar av sin tid och här finns alla möjligheter att få kompisar, att lära sig språket och de sociala koderna.

– Därför tycker jag det är jätteviktigt att skolor månar om att se till att alla känner sig delaktiga oavsett bakgrund. Att det skapas en insikt att integration är en dubbelriktad process där man lär av varandra och får en mångfald av kunskap bara genom att man kommer från olika platser; geografiskt, socialt, kulturellt kanske också mentalt.

Sist och slutligen är integration enligt Stubb en inställningsfråga

Om man är bosatt i Österbotten och intresserad av att vara med i frivilligverksamheten lönar det sig att kolla med det lokala Röda Korset på orten vad som är på gång. På olika håll i  Österbotten ordnas med jämna mellanrum vänkursen ”Som nykomlingens vän och stöd”. Andra sätt att engagera sig är att vara läxhjälpare eller med i språkklubbar, internationella klubbar, väncaféer och verksamhet mot rasism.

Många Röda Kors avdelningar i Österbotten är också med och ställer i ordning lägenheter när det kommer kvotflyktingar till kommunen. Traditionellt har kommuner i Österbotten tagit emot relativt sett stora mängder av de kvotflyktingar som kommer till Finland.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *