Beroende på varför invandrarna kommit till Finland kommer språkvalet in i olika skeden i integrationsprocessen.  I den här grafiken beskriver vi hur de olika integrationsstigarna ser ut och var språkvalet  kommer in.

Ladda ner: Finska eller svenska? Så går det till

Infografiken visar i vilket skede av integrationen valet av första integrationsspråk görs. För asylsökande i tvåspråkiga kommuner borde informationen om möjligheten att välja svenska lyftas upp redan på mottagningscentralen. De som kommit till Finland p.g.a. arbete, studier eller familj ska i princip själva få välja vilket språk de integreras på.

I många fall görs valet på basen av på vilket språk integrationsutbildningen  som heltidsstudier erbjuds i regionen. Därför skulle det vara viktigt att erbjuda integrationsutbildning på svenska i tillräcklig utsträckning.

Andra väljer att läsa svenska i form av enstaka kurser under kvällstid på Arbis eller Medis eftersom integrationsutbildningen begränsas till den som är arbetslös.

Grafiken är delvis förenklad och en fullständig bild av integrationsprocessen med tillstånds- och registreringsärenden får du via respektive myndigheters sidor. Språkvalet är markerat med gult.

Läs också: Så ordnar kommunerna den svenskspråkiga integrationen
Läs också: invandringsarbetet i Jakobstad med omnejd satsar på samarbete och nätverk
Läs också: De vill börja jobba – snabbt!

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *