(KUNTALEHTI) EU-komissionen väntas rekommendera att Finland tar emot 700 nya asylsökande. Tanken är att fördela flyktingarna jämnare än hittills mellan EU:s medlemsländer.

I kommunerna har man i början av maj fått en begäran av inrikesministeriet och NMT-centralerna att göra upp planer för hur man kan ta emot fler flyktingar. Avdelningen för invandring på ministeriet har bett NMT-centralerna börja förbereda regionala samarbetsgrupper.

Henrik Rainio som leder Kommunförbundets kontor i Bryssel säger att man strävar till att dela in flyktingarna i två grupper: de som nu kommer till Europa från Afrika och de som redan anlänt men koncentrerats till ett fåtal EU-länder.

Belgien, Italien, Frankrike, Sverige, Tyskland och Ungern är alla länder vars situation man vill underlätta. De flyktingar länderna tagit emot bör fördelas jämnare mellan flera länder.

– Kvoten för Finlands del skulle då vara cirka 700, säger Rainio.

EU kan ge rekommendationer till medlemsländerna men inte tvinga fram beslut. I Finland används ett rekommendationssystem mellan stat och kommuner. En del av kommunerna har avtal om att ta emot flyktingar, andra kommuner har ingen beredskap. Under maj och juni, senast i augusti bör kommunerna nu göra intentionsavtal om mottagning av flyktingar ifall en sådan operation sätts igång.

Vid behov deltar hela myndighetsfältet i att organisera och placera flyktingar; kommuner, inrikesministereit, MNT centralerna, polisen, försvarsmakten samt tredje sektorn, bland andra Röda Korset.

I kommunerna betyder förberedelsen att man måste söka tillfälliga utrymmen för eventuella mottagningscentraler. Det kan handla om idrottshallar och om skolbyggnader. Endast i Nyland är NMT centralens mål plats för 11 400 personer.

Kommunförbundets vice vd Timo Kietäväinen vill inte dramatisera. Han påpekar att man tidigare talat om 300 flyktingar för Finlands del. Han är bekymrad för eventuella motsättningar som kan uppstå mellan stat och kommunerna.

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *