Fullmäktigeledamöterna, som har den högsta beslutanderätten i kommunerna, väljs i kommunalvalet om exakt ett år. Före det kan rentav 220 kommuner välja att minska storleken på sitt fullmäktige. Den nya kommunallagen ger nu för första gången kommunerna möjlighet att utöka eller minska antalet fullmäktigeledamöter.

– Antalet fullmäktigeledamöter är inte längre direkt kopplat till kommunens invånarantal, utan kommunerna kan själva överväga hur stort fullmäktige som lämpar sig för dem. Minsta möjliga fullmäktige är 13 ledamöter i en kommun med färre än 5 000 invånare och största möjliga är 79 ledamöter i en kommun med över en halv miljon invånare, dvs. Helsingfors. I praktiken kan alla kommuner välja att ha fler fullmäktigeledamöter och 220 kan minska antalet. Beslutet om storleken på följande fullmäktige ska fattas under 2016, säger Kommunförbundets forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom.

Överlag har antalet förtroendeplatser minskat från en fullmäktigeperiod till en annan. I början av fullmäktigeperioden 2009–2012 hade kommunerna 29 200 förtroendevalda. Under den pågående fullmäktigeperioden är antalet cirka 23 900.

– Förändringen förklaras i stor utsträckning av att platserna i nämnder minskat. Också kommunsammanslagningar och omorganiseringar av förvaltningen och tjänsterna minskar antalet platser i förtroendeorganen.

De nya fullmäktigeledamöterna väljs under pågående reformer

Det kommande kommunalvalet har särskilt stor betydelse med tanke på den pågående vård- och regionförvaltningsreformen.

– De nya fullmäktigeledamöterna har en nyckelposition när det gäller att klargöra kommunens framtida roll, säger Pekola-Sjöblom. De nya kommunfullmäktigena kommer att ansvara för social- och hälsovårdstjänsterna i ett och ett halvt år och för det viktiga övergångsskedet.

– Kommunerna kommer också i fortsättningen att vara kommuninvånarnas viktigaste livsmiljö och den omgivning där de utövar inflytande. I kommunerna fattas beslut som gäller invånarnas vardag och därför är det viktigt att allas röster blir hörda.

– I det kommande valet har partierna och andra aktörer den viktiga uppgiften att få kommuninvånarna, framför allt unga och invandrare, att uppleva att de kan påverka genom att delta i kommunalvalet.

Lamt intresse för att påverka

Trots att platserna för förtroendeuppdrag är färre än tidigare, har de blivit allt mindre eftertraktade. Det syntes i kandidatuppställningen i förra kommunalvalet. I valet 2012 hade alla partier utom sannfinnländarna och de gröna färre kandidater än tidigare.

Lågt valdeltagande har varit ett problem redan under flera val. I förra kommunalvalet röstade 58,3 procent av de röstberättigade. Lägst var valdeltagandet år 2000, då endast 55,9 procent av de röstberättigade deltog. I en nordisk jämförelse av valdeltagandet placerar sig Finland på jumboplats.

Valdeltagandet varierar stort från kommun till kommun. I förra kommunalvalet röstade man aktivast i Kinnula, som också tidigare toppat statistiken. Där gick 84,9 procent av de röstberättigade till valurnorna. Också i Utsjoki steg valdeltagandet till över 80 procent (82,7 %). Lägst var valdeltagandet i Vanda (51,0 %).

– Det kan också finnas stora skillnader mellan valdeltagandet i olika röstningsområden inom kommunen. Till exempel i Helsingfors var variationerna mellan röstningsområdena stora i kommunalvalet 2012: det lägsta valdeltagandet var 36,8 och det högsta 76,7 procent.

FAKTA: Valdagen är den 9 april 2017

I kommunalvalet väljs fullmäktigeledamöter till fastlandskommunerna, som för tillfället är 297 till antalet. Åland har kommunalval vid en annan tidpunkt, senaste valet var i oktober 2015.

Kommunalvalet kommer nu för första gången att äga rum på våren. Valet tidigarelades för att de nya fullmäktigeledamöterna ska hinna besluta om budgeten för sitt första mandatår.

Den egentliga valdagen är söndagen den 9 april 2017.

Förhandsröstningen genomförs 29.3–4.4 i Finland och 29.3–1.4 utomlands.

Kandidatuppställningen fastställs en månad före valdagen, dvs. torsdagen den 9 mars.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *