Delaktighet handlar om att pröva sig fram. Det säger Lotta Silfverberg, områdeskoordinator för Svenska kommittén i Vanda. Silfverberg är involverad i Kommunförbundets demokratinätverk.

På Kommunförbundet bygger man upp ett nätverk för samhällsaktörer som vill medverka till en starkare och mera utvecklad demokrati. Målet är att stärka dialogen mellan kommunerna, staten, Kommunförbundet, det civila samhället och forskarna och att öka förståelsen för kommundemokratins betydelse i hela samhället.

Alla aktörer inom medborgarsamhället, statsförvaltningen och det kommunala fältet har möjlighet att medverka. De som deltar i nätverket skall bilda en bred och gemensam kunskapsgrund. Verksamheten möjliggör också utvecklandet av nya kompetensområden.

Silfverberg ser fram emot ett utvidgat samarbete och utbyte av idéer och erfarenheter med de övriga i nätverket.

– Delaktighet är till nytta för samhället och bidrar till att säkra samhällsfriden. Utmanande kan bli att få beslutsfattarna engagerade.

Intresse för demokratinätverket finns inom många olika verksamhetsområden i Vanda men det kräver utbildning, experter och resurser. Enligt Silfverberg behövs styrning för att ge utrymme för kreativitet. Man bör veta vad man strävar till men pröva sig fram för att se vad som fungerar istället för att bara planera och planera.

– Att inte genast besluta sig för en struktur ger möjligheter att experimentera, säger Silfverberg.

Kommunförbundets demokratiarbete syftar till representativ demokrati i kommunerna. Man vill förbättra förutsättningarna för kommuninvånarnas direkta delaktighet och utveckla metoder för de förtroendevaldas arbete samt stärka de politiska organens ställning

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *