Helsingfors stadsstyrelse bordlade i måndags för andra gången förslaget om en politisk borgmästare och betalda toppolitiker. Partierna är oeniga om bland annat hur många av kommunalpolitikerna i Helsingfors som i fortsättningen ska få betalt för sitt jobb.

En annan stötesten är vad som händer med de mindre partierna när makten i praktiken fördelas mellan vinnarpartierna i kommunalvalet, skriver Helsingin Sanomat.

Förslaget innebär att hela Helsingfors organisation förändras. Tanken är att Helsingfors ska  få en borgmästare istället för stadsdirektör i samband med kommunalvalet 2017. De biträdande stadsdirektörerna ska bli avlönade biträdande borgmästare. Stadsdirektörerna är i dag politiskt valda tjänstemän som sitter sju år på sin post. Stadsfullmäktige byts ut vart fjärde år.

Enligt HS vill de mindre partierna veta hur deras påverkningsmöjligheter i fortsättningen tryggas när borgmästaren och de biträdande borgmästarna endast kommer att väljas från de största partierna.

Stadsstyrelsens ordförande Tatu Rauhamäki (Saml) säger till HS att partierna är oense om det också borde finnas andra heltids- eller halvtidsavlönade politiker i stadsstyrelsen. Oenigheten handlar om huruvida man borde besluta om att reservera resurser för heltidsavlönade politiker också för de mindre partiernas del redan nu.

Reformen har förberetts av stadsstyrelsens ledarskapssektion i flera år.

Stadsstyrelsen behandlar reformen på nytt på måndag nästa vecka. Enligt planen ska den träda i kraft från och med juni 2017.

 

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *