I Sverige har landstingen hand om sjukvården medan socialvården ligger hos kommunerna. – Det ger Sverige en huvudvärk som vi kanske kan undvika i Finland, säger Mats Brommels, professor vid Karolinska institutet i Stockholm.

Brommels är en av talarna på Hanaholmens seminarium om valfriheten i vården och vad vi kan lära oss av Sverige. Han var också ordförande för den expertgrupp som arbetade fram de första förslagen till det finska valfrihetssystemet år 2015.

Brommels tycker det är positivt att vi i Finland kommer att ha samma huvudman, de kommande landskapen, både för socialvården och för hälso- och sjukvården. Så är det inte i Sverige.

– En gemensam huvudman möjliggör integration av social- och hälsovården, säger Brommels.

Brommels tycker också att finansieringsmodellen, där pengarna kommer direkt från staten till landskapet är bra och säger att han hoppas att finansieringen inte i framtiden splittras upp.

– Vi ska ta till oss det bästa ur valfrihetsmodellen i Sverige, resten kan vi ge till norrmännen, säger Brommels.

Henrik Jordahl, docent och programchef vid Institutet för näringslivsforskning i Stockholm berättar att valfriheten som togs i bruk 2010 i Sverige har lett till att fler privata aktörer kommit in på marknaden.

– Antalet hälsovårdscentraler har ökat med ca 20 procent och de flesta nya är privata aktörer, säger Jordahl.

Enligt Jordahls undersökningar är svenskarna generellt sett nöjda med valfriheten, men han påpekar att det är svårt att säga om vården blivit bättre eller sämre.

– Patienter som själva gjort aktiva val är överlag mer nöjda med vården, säger Jordahl.

I Sverige har landstingen beskattningsrätt och skillnaderna mellan landstingen kan vara stora både gällande hur vården är organiserad och hur ersättningsmodellerna ser ut.

– I Finland kommer vi att få en mer sofistikerad ersättningsmodell än i Sverige, säger Brommels.

Valfriheten i Sverige och Finland – skillnader och likheter

Finansiering

Sverige: Landsting med beskattningsrätt har det huvudsakliga finansieringsansvaret.

Finland: Statlig finansiering. Landskapen har anordnaransvar.

Ansvar

Sverige: Delat huvudmannaskap. Landstingen har hand om hälso- och sjukvården medan kommunerna har hand om socialvården.

Finland: Enhetligt huvudmannaskap för social-, hälso- och sjukvård.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *