Mera tid, resurser och konsekvensbedömning. Samt en starkare ledning. Det föreslår Kommunförbundet då beredningen av Social- och hälsovårdsreformen startar på nytt.

Vårdreformen är en en massiv strukturomläggning av den offentliga förvalntingen. Därför måste den parlamentariska beredningen bör ske på bred bas, säger Kommunförbundet vars styrelse sammanträdde på torsdagen.

Vårdreformen stupade som känt på sista sträckan under riksdagens sista arbetsvecka. Lagförslaget hade beretts av social och hälsovårdsministeriet och ansågs inte fylla kriterierna i grundlagen. Men grundlagsutskottet hann ge vägkost till följande riksdag och regering. Kommunförbundets uttalande på torsdagen följer i stort grundlagsutskottets ramvillkor.

Stuvar man om rejält i den offentliga förvaltningen har det konsekvenser för kommunera för den övriga förvaltningen och hur finansieringen ska ske. Därför anser Kommunförbundet att det finns skäl att ministerier samarbetar. Dessutom betonar man vikten av en tydligare och starkare ledning.

– Statsrådets kansli eller Finansministeriet kunde leda beredningen som kunde skötas av en kommitté, föreslår kommunförbundet och tillägger att kommunerna måste höras med tillräcklig tid denna gång.

Reformen är absolut nödvändig, i grund och botten handlar det om demokrati och att trygga kommunernas livskraft. Men Kommunförbundet påpekar vikten av att finansieringen alltid bedöms samtidigt som man drar upp riktlinjerna för förvaltningen. Därefter följer naturligt en konsekvensbedömning.

Grundlagsutskottet har föreslagit tre alternativa modeller för en vårdreform: en mellannivå, en samkommun eller att staten tar över ansvaret. Men Kommunförbundet säger att även andra modeller bör utredas, liksom möjligheten att tillämpa olika modeller i olika delar av landet.

 

.

 

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *