Ålands förvaltningsdomstol har gett avslag på Brändö kommuns besvär i en uppmärksammad och ovanlig skattetvist med Åbo.

Fallet handlar om ett par som är mantalsskrivna i den åländska skärgårdskommunen Brändö men som jobbar och har lägenhet i Åbo. Skatterättelsenämnden för Åland slog i fjol fast att kopplingen till Åbo är starkare och att personerna ska betala skatt till staden, något som Brändö besvärade sig över.

Förvaltningsdomstolen konstaterade att omständigheterna i hög grad var jämföra med situationer där skatteförvaltningen haft rätt att fastställa hemkommunen i avvikelse från den skattskyldiges egen uppfattning. Parets strävan att etablera sig och koncentrera sin fritid till den åländska kommunen utgjorde enligt förvaltningsdomstolen inte en tillräcklig grund för att bortse från bådas utkomstbaserade anknytning till Åbo.

Fallet gällde två års skatteintäkter som Brändö nu går miste om. Hur stort belopp det är frågan om vill kommundirektör John Wrede inte uttala sig om.

– Men i en liten kommun är två skattebetalare mycket, säger han.

Förvaltningsdomstolens beslut kom inte som någon överraskning, utan Wrede menar att besväret till stor del handlade om att uppmärksamma problematiken.

– Det handlade mer om principen. Vi tycker att veckopendlare ska få välja själva var de är bosatta. Det här är en fråga som inte bara är viktiga för oss utan också många andra kommuner.

Om Brändö kommer att gå vidare är enligt Wrede än så länge oklart. Kommunen behöver i så fall besvärstillstånd av Högsta förvaltningsdomstolen.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *