Juridiskt finns det inget som säger att det parti som får mest röster i kommunalvalet automatiskt skulle få borgmästarplatsen. Borgmästarvalet kan ändå locka väljarna att rösta på de partier som har chans att få sin borgmästarkandidat vald och de mindre partierna är nu rädda att tappa röster.

I Helsingfors har valet av borgmästare i samband med kommunalvalet fått mycket uppmärksamhet. Kritiska röster menar att borgmästarvalet snedvrider den politiska debatten och vilseleder väljarna att rösta på något av de två största partierna, Samlingspartiet eller De gröna, för att kunna påverka valet av borgmästare.

– Det här är en bluff som De gröna och Samlingspartiet lyckats marknadsföra med hjälp av massmedia, säger Björn Månsson som är ordförande för SFP:s fullmäktigegrupp i Helsingfors.

Det finns ändå inget juridiskt som binder fullmäktige att välja borgmästare från det parti som fått mest röster i kommunalvalet. Enligt kommunallagen väljs borgmästaren av fullmäktige. För att bli vald krävs minst hälften av rösterna. Om ingen av kandidaterna får över hälften av rösterna förrättas ett nytt val mellan de två som fått mest.

I teorin kan partierna alltså bilda koalitioner och rösta fram en borgmästare från något annat parti än det största.

Kari Prättälä.

– Vi har ändå en stark tradition av dela ut de tyngsta posterna till de partier som har störst politiskt stöd, men enligt lagstiftningen finns det inga hinder för att välja någon annan, säger juris licentiat Kari Prättälä, Kommunförbundets tidigare direktör för juridiska ärenden som haft en central roll i beredningen av både den tidigare och den nya kommunallagen.

Enligt Otso Kivekäs, De grönas gruppordförande och Laura Rissanen, Samlingspartiets gruppordförande finns det inget officiellt beslut om att borgmästarposten går till det största partiet. Men båda har i offentligheten sagt att de tycker det största partiet ska få posten.

– Nu har det upprepats så många gånger i offentligheten och media att det blivit sanning, säger Kivekäs.

Månsson från SFP eller Tomi Sevander som leder SDP:s fullmäktigegrupp i Helsingfors säger ändå båda att de inte varit med om att fatta ett beslut om hur borgmästaren i Helsingfors ska väljas i fullmäktige.

– Det ligger i Samlingspartiets och De grönas intresse att ge en bild av att det viktigaste nu är att rösta fram en borgmästare. Det skulle vara viktigt att komma ihåg att det fortfarande är fullmäktige som är det högsta beslutande organet. Borgmästarvalet har påverkat debatten mer än vi kanske hade hoppats, säger Sevander.

Påverkar röstningsbeteendet?

Kari Prättälä säger att borgmästarval i samband med kommunalval kan påverka röstningsbeteendet.

– Om väljaren i kommunalvalet vill påverka vem som blir borgmästare kan det hända att hon röstar på ett parti hon inte annars skulle rösta på, säger Prättälä.

Han säger att borgmästarvalet också kan koncentrera rösterna inom partierna till borgmästarkandidaterna.

– Det betyder att valresultatet kan bli överraskande och att stora namn kan åka ur, säger Prättälä.

Om man inte vill att borgmästarvalet påverkar kommunalvalet ser Prättälä att man antingen kunde separera borgmästarvalet från kommunalvalet och hålla det skilt eller gå in för val med långa listor. Av de två möjligheterna tror Prättälä det är mer sannolikt med separata direkta val av borgmästare i framtiden.

Illa för svenskan

Inom SFP är man rädd att borgmästarvalet påverkar partiets stöd negativt.

Björn Månsson.

– Ja, vi är mycket oroliga. Om det här betyder att rösterna koncentreras till de två största partierna och SFP:s platser reduceras är det illa för de svenska frågorna i Helsingfors. Vi är det enda partiet som aktivt bevakar de svenska frågorna. De andra partierna hakar ofta på, men initiativen kommer från oss, säger Månsson.

SFP:s mål är att öka antalet fullmäktigeplatser i Helsingfors till 6. På så sätt skulle SFP garanteras en plats i stadsstyrelsen och kunna sitta med i de fyra så kallade supernämnderna som styr de kommande fyra sektorerna i Helsingfors dit alla stadens nuvarande ämbetsverk kommer att koncentreras.

Annorlunda i Tammerfors

I Tammerfors där man också håller borgmästarval i samband med kommunalvalet har SDP valt att inte gå ut med vem som är partiets borgmästarkandidat.

I kommunalvalet 2008 var Kommunförbundets nuvarande vice vd Hanna Tainio socialdemokraternas borgmästarkandidat i Tammerfors och röstdrottning. Hon drog in över 4 000 röster, vilket var mer än den sittande borgmästaren samlingspartisten Timo P. Nieminen. Ändå var det Timo P. Nieminen som fick fortsatt förtroende som borgmästare.

– Efter det har vi bestämt att vi vill hålla kommunalvalet som kommunalval och föra fram sakfrågor istället för personer. Allt annat är att lura väljarna, säger Atanas Aleksovski som är ordförande för Tammerfors socialdemokratiska kommunalförening (Tampereen sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö Ry).

SDP i Tammerfors kommer att berätta vem som är partiets borgmästarkandidat direkt efter kommunalvalet. Tammerfors har haft borgmästare sedan år 2007.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *