Nu ska det prövas i rätten om allt gick rätt till när Hangö beslutade att Outi McDonald inte kan ställa upp i kommunalvalet.

Hangöpolitikern Juha Kaunismaa från Kristdemokraterna har lämnat in ett besvär till förvaltningsdomstolen. Han besvärar sig mot att tidigare ledande läkaren vid hälsostationen i Hangö Outi McDonald enligt stadens centralvalnämnd inte var valbar. McDonald är också kristdemokrat.

Om besväret godkänns, kan det betyda att valet i Hangö måste ordnas på nytt.

Juha Kaunismaa från Hangö ställer upp för kristdemokraterna i riksdagsvalet 2015.Juha Kaunismaa från Hangö ställer upp för kristdemokraterna i riksdagsvalet 2015.
Juha Kaunismaa överklagar centralvalnämndens beslut.
Juha Kaunismaa från Hangö ställer upp för kristdemokraterna i riksdagsvalet 2015.
Bild: Yle
hangö,juha kaunismaa,kaunismaa juha,kristdemokraterna,riksdagskandidater 2015,riksdagsvalet 2015,valgalleriet,valgalleriet 2015,västnyland,yles valgalleri 2015

Nyval ordnas mycket sällan

Det är inte ovanligt att kommuninvånare lämnar in besvär mot centralvalnämndens beslut. Men att besvären sedan leder till nyval är mera sällsynt. Mellan åren 1972 och 2008 har besvär lett till nyval i sex kommuner i Finland, uppger Justitieministeriet på sin webbplats.

Arto Jääskeläinen, valdirektör vid Justitieministeriet, konstaterar i en intervju till Yle Östnyland att tröskeln för att utlysa nyval är väldigt hög.

– Fastän man skulle hitta en olaglighet och den är ostridbar, så tar förvaltningsdomstolen ännu ställning till huruvida den uppenbart har påverkat valresultatet. Först i ett sådant fall kan nyval utlysas.

Enligt Juha Kaunismaa är det hur som helst uppenbart att valresultatet i Hangö påverkades av det att McDonald inte fick ställa upp som kandidat. Han anser i sitt besvär att det endast kan rättas till genom att ordna nyval.

På Helsingfors förvaltningsdomstol uppger man att besvär av det här slaget avgörs så snabbt som möjligt när man har alla handlingar klara. Men någon mera exakt tidtabell ger man inte.

Kaunismaa: Staden motsäger sig själv

Juha Kaunismaa är inte alls nöjd med stadens agerande då staden uppgav att McDonald är i stadens tjänst som ledande läkare och därför inte kan kandidera i kommunalvalet.

– Det är helt fel att staden i valbarhetsfrågan påstår att McDonald är i stadens tjänst då staden i övrigt hela tiden har sagt att hon inte är det.

Kaunismaa tycker dessutom att den utdragna och fortfarande pågående processen med uppsägningen av McDonald har gått fel till. Samma instans kan enligt honom inte både besluta om uppsägningen och sedan besvära sig i ett fall som gäller samma beslut.

– Inte bara uppsägningen utan också besvärsprocessen har varit olaglig. Fullmäktige kan inte först agera domare, alltså säga upp McDonald, och sedan besvära sig i samma sak.

Kaunismaa säger att det borde ha varit en annan juridisk person än fullmäktige som lämnar in besvär till HFD.

– Det borde ha varit stadsstyrelsen. Så jag är säker att Hangö stad förlorar i HFD.

Svårt att säga vad det handlar om

McDonald har under den långa processen inte enbart sagts upp utan redan före det flyttats från ledande läkartjänsten till en post som vanlig läkare vid hälsovårdscentralen. Hon hann aldrig sköta det vanliga läkarjobbet.

Staden har också anklagat McDonald för att utan tillstånd ha tagit föråldrade vårdförnödenheter av staden för att donera dem till välgörenhet. Båda processerna har lett till besvär och är till dags dato inte slutligt avgjorda.

kvinna i röd luva framför träväggkvinna i röd luva framför trävägg
Outi McDonald fick inte ställa upp i kommunalvalet.
kvinna i röd luva framför trävägg
Bild: Yle/Bubi Asplund
Hangö,läkare,outi mcdonald,Västnyland

När man läser stadens och rättens handlingar och talar med inblandade i de olika processerna, kan man få den bilden att det inte sägs rakt ut vad tvisten i grund och botten handlar om.

Juha Kaunismaa är förutom McDonalds partikamrat också medlem i grundtrygghetsnämnden i Hangö.

Juha Kaunismaa, tycker du att det är klart vad hela härvan handlar om?

– Grundproblemet i hela härvan har inte alls kommit fram. Jag vet vilket det är men jag vill inte säga det eftersom det gäller person.