Om man inte längre vill sköta ett uppdrag som kommunalt förtroendevald måste man begära och beviljas avsked med giltiga skäl. Att lämna det vind för våg och sluta gå på möten kan tolkas som ett brott.

Situationen är aktuell i Jakobstad där Sannfinländarna, som har en plats i Jakobstadsfullmäktige, meddelat att de tänker sluta delta i möten för att påverkningsmöjligheterna är för små. Ingen av dem har ändå begärt avsked. Österbottens Tidning skriver på onsdagen att den ordinarie medlemmen senast var närvarande 2013 och suppleanten i början av 2014.

Kommunallagen förutsätter ändå att en förtroendevald måste sköta sitt uppdrag, det vill säga att åtminstone delta i möten. Om man inte kan göra det måste man begära avsked och då ha giltiga skäl för att det ska beviljas. När det gäller fullmäktigeledamöter och deras suppleanter beviljas avskedet av fullmäktige.

– Det går inte att lämna ett förtroendeuppdrag bara för att man inte längre har lust att sköta det, säger Kirsi Mononen, ledande jurist på Kommunförbundet.

Om en förtroendevald däremot slutar att sköta sitt uppdrag kan det enligt Mononen tolkas som brott mot tjänsteplikten.

– Vem som helst kan då göra polisanmälan. Det förutsätter inte några åtgärder av kommunen.

Det finns tidigare fall där förtroendevalda som inte har skött sina förtroendeuppdrag har dömts till böter i tingsrätten.

Vad som är ett giltigt skäl för att lämna ett förtroendeuppdrag har bland annat behandlats i Högsta förvaltningsdomstolen 1996. HFD ansåg då att en förtroendevald som hänvisat till ökad arbetsbörda i yrkeslivet och ökat ansvar för sina anhöriga var tillräckligt.

En stor principiell förändring kommer ändå att ske i den nya kommunallagen. I nuläget är uppdraget en medborgerlig skyldighet som man inte kan neka att ta emot efter att ha blivit vald, men enligt den nya lagen som träder i kraft 2017 måste man skriftligen gå med på att ta emot uppdraget.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *