Arbetsgrupp vill testa folkomröstning via nätet

Foto:  Pixhill.com
Foto: Pixhill.com
22.4.2015

Snart kan det bli aktuellt med kommunala folkomröstningar via internet. En arbetsgrupp vid Justitieministeriet föreslår försök under en fyraårig period som skulle inledas 2016.

Förslaget gäller förhandsröstningen. Under försöksperioden ska kommunerna ska själva få välja om de använder det nuvarande förfarandet med brevröstning, internetröstning eller båda parallellt. Arbetsgruppen beräknar att kostnaderna för att utveckla it-lösningarna skulle uppgå till cirka 2,4 miljoner euro.

Under de senaste två årtiondena har det hållits totalt 60 kommunala folkomröstningar. Största delen har gällt kommunsammanslagningar.

Förslaget gäller inte kommunalval eller andra allmänna val. Arbetsgruppen anser att det inte är ändamålsenligt att utreda i nuläget.

Försöket med internetröstning skulle kräva ändringar i lagstiftningen.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här