Ambassader, konsulat eller brevröstning ser till att ens röst i kommunalvalet når Finland också om man är utomlands.

Kommunalvalet hålls som bekant söndagen den 18 april.

De som befinner sig utomlands kan förhandsrösta den 7–10 april. Det är Utrikesministeriet som ansvarar för att ordna förhandsröstningen utomlands.

Det går att rösta vid Finlands ambassader och konsulat och deras verksamhetsställen i 75 länder. Det finns totalt 108 röstningsställen utomlands.

Utrikesministeriet ansvarar också för att ordna förhandsröstningen på finska fartyg som rör sig utanför Finlands gränser under perioden för förhandsröstningen.

Vid kommunalval är rösträtten bunden till den kommun där man är bosatt. Därför är finländare som är permanent bosatta utomlands inte röstberättigade i kommunalvalet.

Det är Justitieministeriet som har det övergripande ansvaret för att ordna val. På ministeriets webbplats vaalit.fi publiceras den 29 januari en lista över alla röstningsställen och deras öppettider.

Vid kommunalval kan man också rösta genom brevröstning. Den som planerar att rösta utomlands 7–10 april kan beställa brevröstningsmaterialet här.

På grund av coronapandemin kan det hända att förhandsröstningen inte kan ordnas på det anmälda röstningsstället, om landets myndigheter inför nya restriktioner på kort varsel.

Information om förhandsröstningen finns också på ambassadernas och konsulatens webbplatser