Lagtingsledamoten och stadsstyrelsens ordförande i Mariehamn Petri Carlsson vill slå ihop alla 16 åländska kommuner till en. Han föreslog en folkomröstning men hans parti, Moderat Samling för Åland, sade nej.

Under flera års tid har Petri Carlsson (MSÅ) tyckt att Åland är överorganiserat med 16 kommuner och flera kommunala förbund, motsvarande samkommuner på fastlandet.

– Åland med sina 29 000 invånare är alldeles för litet för att delas upp i så många små enheter, säger han. Man slösar onödigt mycket tid och resurser med att strida sinsemellan om vem som ska betala och göra vad.

– Denna energi skulle vi i stället använda till att göra Åland mer attraktivt i konkurrens med resten av världen.

Minimal servicenivå

Petri Carlsson vill ta ett konkret steg mot att slå ihop alla kommuner, men hans parti, Moderat samling för Åland, är inte av lika stark åsikt. På vårmötet lade han fram idén om en folkomrösning i frågan men majoriteten av partikamraterna sade nej.

Enligt en enkätundersökning av Ålands statistik och utredningsbyrå (Åsub) tror allt fler invånare på färre kommuner, både i Mariehamn och på landsbygden.

– Våra minsta kommuner överlever med konstgjord andning i form av stöd från Ålands landskapsregering. De upprätthåller i många fall enbart minimal servicenivå och jag tror att många ser med oro på framtiden, säger Carlsson, som förstår att det finns en rädsla för att allt ska centraliseras i Mariehamn vid en sammanslagning.

Hans förslag är att lagstifta om att olika kommunala service-
tjänster måste finnas inom en viss geografisk sträcka eller ett tidsavstånd.

Som på medeltiden

– De kommunala gränserna vi har  är ritade efter gamla kyrksocknar från medeltiden och motsvarar inte de behov medborgarna  har i dag, säger Carlsson.

– Många gånger måste föräldrar åka åt fel håll för att lämna sina barn på dagis, fastän det ligger ett daghem alldeles i närheten av deras hus, men på andra sidan kommungränsen. Jag har även hört om snöplogare som måste lyfta upp sin plog och köra igenom en kommun för att sedan fortsätta på andra sidan.

Carlsson skakar på huvudet.

– Det är inte ett effektivt sätt att nyttja resurser.

Carlssons kritiker menar att kommunsammanslagningar på fastlandet och i Sverige inte lett till större effektiviseringar eftersom en enda större kommun fått en tungrodd organisation med många mellanchefer och ännu större driftkostnader.

– Men jag tycker inte man kan jämföra en kommunsammanslagning på lilla Åland med större kommuner som har gått samman. I diskussionerna här låter det ibland som om Mariehamn är en jättestor centralort, men vi har ändå bara en befolkningsmängd på 11 500 invånare. Och de ökade utgifterna kan handla om kostnader som fanns där från början.

Om visionen om en enda kommun på Åland är politiskt realistiskt vet Carlsson inte, men han hoppas i alla fall att se en minskning av antalet kommuner.

– Vi måste få större enheter som är mer ekonomiskt bärbara. Som det ser ut just nu kan en trafikolycka förstöra en hel kommuns ekonomi. Det är inte hållbart.

TEXT: LIZ LINDVALL

Läs också: Norra Åland närmast en sammanslagning

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *