Var femte arbetstagare i Finland jobbar inom den kommunala sektorn. Kommunsektorn sysselsatte i oktober i fjol 429 000 personer. Personalkostnaderna för i år är ungefär 21 miljarder euro, vilket är ungefär hälften av kommunernas totala utgifter.

Fyra av fem kommunalt anställda är kvinnor. Medelåldern för de kommunalt anställda är 45,7 år, vilket är högre än åldern i genomsnitt i arbetslivet. Fram till 2030 blir årligen 13000–17000  kommunalt anställda pensionerade, det vill säga i genomsnitt 3 procent. Det finns ändå stora regionala och branschmässiga skillnader.

Av de kommunalt anställda var 366 000 heltidsanställda medan 53 000 var deltidsanställda. 9000 jobbade på timlön medan 1000 jobbade i bisyssla. Medellönen för dem med månadslön var 3097 euro i oktober 2014. För dem som jobbar på timlön var medeltimlönen 14,73 euro. Lönerna steg i medeltal 0,6 procent från året innan.

73 procent av personalen inom den kommunala sektorn har ett arbetsavtalsförhållande medan 27 procent har tjänsteförhållande.

Uppgifterna framgår i Kommunarbetsgivarnas årsstatistik över lönerna inom kommunsektorn (Kunnalliset palkat ja henkilöstö, syyskuu 2015)

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *