När kommunerna själva tar ansvaret för de svårast sysselsatta är resultaten i allmänhet goda. Därför önskar kommunerna att försöksverksamheten får fortsätta. Bollen ligger nu hos regeringen, som lovar besked i månadsskiftet januari-februari.

Timo Kietäväinen, vice verkställande direktör vid Kommunförbundet, vill påskynda ett fortsatt kommunförsök. Kietäväinen säger att kommunerna vill fortsätta försöket och själva ta över ansvaret för att de svårast sysselsatta.

– Sysselsättningsförsöket och försökslagstiftningen bör träda i kraft så snart som möjligt. Försöket bör omfatta olika slags regioner, understryker han.

Kommunförsöket avslutades i början året.

Kietäväinen hoppas att gruppen kommuner som deltar i sysselsättningsförsöket kan utvidgas så att också unga arbetslösa och invandrare omfattas åtminstone i en del av regionerna.

– Reformen med självstyrande områden  är under beredning men den eliminerar inte behovet av ett kommunförsök. I framtidens kommuner kommer kommunernas livskraftspolitik och sysselsättningsfrågorna att ha en viktig roll, påpekade Kietäväinen.

De kommuner som medverkade i det sysselsättningspolitiska kommunförsöket under 2012–2015 fick fria händer att sköta tjänsterna för svårsysselsatta på nya och annorlunda sätt.

Försöket gav utmärkta resultat: sysselsättningen av  långtidsarbetslösa har utvecklats mycket gynnsammare i försökskommunerna än i andra kommuner. Tack vare projekten  har bland annat kundarbetet och -servicen blivit bättre.  Kundernas möjligheter att påverka tjänsterna och samarbetet med företagen har utvecklats liksom metoderna att sysselsätta arbetslösa.

Regeringen tar ställning till en fortsättning av försöket i månadsskiftet januari-februari.

 

Läs mera om kommunförsök.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *