Det är viktigt att dialogen och diskussion med Ryssland fortsätter, säger Risto Rautava (saml), ordförande för Finlands delegation i Europarådets kongress för lokala och regionala organ.

Europarådet är det sista officiella organet där EU-länder och Ryssland samsas. Under den senaste tiden har dock i olika sammanhang spekulerats i att Ryssland bör lämnas utanför Europarådet.

– Ryssland är fullvärdig medlem, deltar i alla möten och flitigt i diskussionerna. Det är viktigt att vi träffar varandra och samtidigt kunna föra inofficiella diskussioner, säger Risto Rautava.

Han påpekar att trots att den internationella situationen förändrats, också är viktigt att samarbetet med Ryssland fortsätter på lokal- och företagsnivå, till exempel vad gäller energifrågor.

Rautava talade på Kommunförbundets tillställning International Forum, en träff för kommunfältets internationella aktörer.

 

 

 

 

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *