Den finländska lagstiftningen är på många sätt ett föredöme som ger verktyg för en lyckad integration av nyanlända, men brister i implementeringen försvårar  integrationen i våra kommuner, konstaterar Folktinget och Bildningsalliansen i ett gemensamt i uttalande från de finlandssvenska integrationsdagarna.

– Det här behöver åtgärdas och diskuteras nationellt men förverkligas regionalt och kommunalt, påpekar organisationerna.

Temat på årets finlandssvenska integrationsdagar var kvinnor, sysselsättning samt ensamkommande barn. Över hundra deltagare från hela Svenskfinland diskuterade hur vi kan bli bättre på inklusion. Dagarna initierade också förslag till hur vi kan stödja en bättre tvåvägsintegration.

Reformera familjeledigheterna

Integration på svenska

  • De finlandssvenska integrationsdagarna ordnades 19-20.11.2018 på Hanaholmen
  • De finlandssvenska integrationsdagarna är ett samarbete mellan Folktinget, Bildningsalliansen och Hanaholmen.
  • Målet med integrationsdagarna är att samla de finlandssvenska aktörer som arbetar med integrationsfrågor på olika nivåer.
  • Tvåvägsintegrationen är ett uttryck som används inom integrationsarbetet i Finland idag. Det betyder att såväl finländare som nyanlända skall delta i integrationsprocessen och har lika mycket att lära av varandra.

Den senaste OECD-rapporten (2018) om Finlands integrationspolitik konstaterar att över 40 procent av alla nyanlända kvinnor står utanför arbetsliv och utbildning. Under seminariet lyfte deltagarna upp behovet att reformera familjeledigheterna så att kvinnans möjligheter att komma in i arbetslivet förbättras. Även den kommunala dagvården ska vara en subjektiv rätt, menade deltagarna. De här frågorna behöver vara på agendan under nästa riksdagsperiod.

– Vi bygger en bättre tvåvägsintegration genom att bearbeta attityder. Genom att skapa och stödja gemensamma arenor för nyanlända och finländska ungdomar skapas förutsättningar för kunskapsutbyte och sociala kontakter. Detta ger en god grogrund för att förändra inställningen hos respektive målgrupper, säger Folktinget och Bildningsalliansen i uttalandet. 

Det behövs en värdediskussion kring hur det mångkulturella finländska samhället ska se ut i framtiden.

Forskning visar att sysselsättning är ett sätt att nå en lyckad integration. Nyanlända behöver en snabbare väg till arbetsmarknaden än idag. Det här kräver individuella flexibla lösningar som beaktar individens behov och kunskaper. Eftersom inklusion är mer än sysselsättning anser integrationsdagarnas deltagare att tredje sektorns, medborgarsamhällets och fria bildningens roll inom integrationsarbetet ska stärkas.

– Vi som deltog i integrationsdagarna anser att ett genuint intresse hos alla parter är en förutsättning för att alla ska kunna känna sig delaktiga i vårt samhälle. Vi behöver en värdediskussion kring hur det mångkulturella finländska samhället ska se ut i framtiden. Därefter behövs det konkreta politiska beslut.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *