Ingen kvot för kommunerna men morötter för att göra det attraktivt att ta emot flyktingar föreslår Kommunförbundets nyvalda styrelseordförande Sirpa Paatero (SDP).

– Jag är glad över att Finlands representant inrikesminister Petteri Orpo (Saml) inte röstade emot EU förslaget att dela på flyktingbördan. Också Finland måste visa solidaritet och ta sitt ansvar, säger Sirpa Paatero, riksdagledamot och ny styrelseordförande för Kommunförbundet.

EU:s inrikesministrar diskuterar bland annat interna förflyttningar mellan EU-länderna av asylsökande vid Medelhavet och genomförandet av åtgärder för bekämpning av terrorism.  Kommissionen har för första gången föreslagit att man ska använda mekanismen för nödsituationer enligt EU:s grundfördrag.

Orpo framförde Finlands ståndpunkt, det vill säga att åtgärder som grundfördraget möjliggör är exceptionella, tidsmässigt och kvantitativt begränsade och tydligt motiverade, särskilt när det gäller definitionen av nödsituation.

Finland framhäver också att de interna förflyttningarna av asylsökande bör bygga på frivillighet.

Kommunförbundets styrelseordförande Sirpa Paatero säger att Finlands kommuner är så olika till storlek och ekonomiska resurser att man inte bör dra dem över en kam och sätta kvoter.

– Men många kommuner behöver flera invånare och genom att höja kommunstödet just för flyktingar kan vi påverka så att flera flyktingar får kommunplatser, säger Paatero.

Vad gäller Finlands andel av en extra solidaritetskvot inom EU säger Paatero att man ännu måste avväga om den delvis kunde ingå i den förhöjda kvot på 1 050 personer som godkändes på grund av situationen i Syrien.

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *