– Det finns alltid skäl att med jämna mellanrum fråga sig om man gör rätt saker och kritiskt se på vad man gör och med vilka resurser, säger Jan-Erik Enestam, minister och konsult som tillsammans med konsulten och juristen Marcus Henricson granskar Kommunförbundets internationella verksamhet.

Det är Kommunförbundets ledning som gett Enestam och Henricson uppdraget att utvärdera den internationella verksamheten och komma med rekommendationer om hur man kunde utveckla den. Att det sker just nu är ingen slump.

– Kommunförbundet har en ny verkställande ledning, så det är logiskt att en utvärdering sker just nu, säger Enestam.

En annan orsak är de kommande landskapen som eventuellt blir Kommunförbundets medlemmar och i så fall ställer nya krav på den internationella verksamheten. Utredningen ska också ta ställning till hur Kommunförbundets resurser kan utnyttjas på bästa sätt och se över prioriteringarna.

”Livsviktig experthjälp”

Den internationella verksamheten handlar framför allt om kommunernas intressebevakning i internationella sammanhang, inte minst på EU-nivå. 70 procent av alla beslut som görs inom EU verkställs i våra kommuner och landskap.

Förutom Kommunförbundet har flera kommuner idag också egen internationell verksamhet och utvärderingens syfte är att kartlägga vad som görs idag och fundera på hur man kunde utveckla verksamheten så att information inte går förlorad och så att man inte dubbelarbetar.

– Kommunförbundet har en viktig roll i att koordinera arbetet och hjälpa kommunerna att hitta rätt kontakter. Kommunförbundet erbjuder experthjälp som är livsviktig för kommunerna så de får något uträttat, säger Enestam och lyfter fram Kommunförbundets roll som sekretariat för den finländska delegationen i den europeiska regionkommittén.

Europeiska regionkommittén är ett rådgivande organ med uppgift att bedöma EU:s lagstiftning och politik ur ett lokalt och regionalt perspektiv.

Kommuner kräver konkret nytta

Henricson är inne på samma linje. Då resurserna idag är så knappa måste kommunerna visa på något väldigt konkret om de vill ha pengar till internationell verksamhet.

-Det kan handla om att någon utomlands gör samma sak som man själv gör, men bättre och att man vill lära sig, eller så kan det handla om företagskontakter, räknar Henricson upp.

Själv minns Henricson hur han som stadsdirektör för Borgå åkte till den ryska staden Surgut för att träffa stadsdirektören när företag i Sköldviksklustret ville inleda förhandlingar med ryska affärspartners. Då var det viktigt att stadsdirektörerna möttes, skakade hand och skrev under avtal.

-Jag tror man i många kommuner sitter på information och erfarenheter som andra kunde ha nytta av och här är Kommunförbundet en uppsamlande instans eller spindeln i nätet, säger Henricson.

Utomstående med erfarenhet

Utredarna samlar nu på sig fakta och gör intervjuer med representanter från kommunerna och andra som har viktig information om hur verksamheten kunde utvecklas. Efter det följer analys och till sist skrivande.

-Vi kan i det här skedet inte säga hur dramatiska förändringar vi kommer att föreslå, men våra rekommendationer baserar sig på fakta och analys, säger Enestam.

Som utomstående konsulter ser Henricson och Enestam att de har ett friskt utifrånperspektiv och ser på verksamheten med andra ögon än de som arbetar med frågorna dagligen. Samtidigt har de djup erfarenhet av både internationell och kommunal verksamhet. Enestam har bl.a. varit generalsekreterare för Nordiska rådet och Henricson stads- och kommundirektör i Borgå och Korsholm.

– Som konsult är det bra att se på saken utifrån, men man måste samtidigt förstå den verksamhetsmiljö man granskar och veta vad som är realistiskt och genomförbart, säger Henricson.

Utredningen och rekommendationerna ska vara klara inom november och Henricson och Enestam ser både fram emot arbetet med substansen och samarbetet med varandra.

-Det är ett intressant uppdrag och det känns som att cirkeln nu sluts. Jag har suttit med i Kommunförbundets styrelse tidigare och arbetat en hel del med internationella frågor under min karriär. Marcus och jag har samarbetat mycket tidigare och jag tycker vi kompletterar varandra bra. Dessutom vågar jag påstå att vi har ganska roligt också, säger Enestam.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *