Förbundets VD Minna Karhunen berömmer kommunerna för ett snabbt agerande.

Det ukrainska kommunförbundet har bett sina europeiska systerorganisationer om stöd efter att Ryssland invaderat landet. Man har behov av bland annat torrvaror, blöjor, hygienartiklar, smärtstillande medel, insulin samt allergi- och astmamediciner.

Kommunförbundet och de europeiska kommun- och regionförbundens paraplyorganisation CEMR har fördömt det ryska militära angreppet och betonat sitt stöd för Ukraina.

Kommunförbundet, liksom Finlands kommuner och städer, vill hjälpa Ukraina i landets humanitära nödsituation, skriver förbundet i ett pressmeddelande. Därför fattade Kommunförbundets styrelse på torsdagen beslut om att man stöder Ukraina med 50 000 euro via Röda Korset.

Kommunförbundet meddelar att cirka hundra finländska kommuner beslutat ge Ukraina ekonomiskt stöd, främst via de stora internationella hjälporganisationerna.

Totalt uppgår kommunernas och städernas donationer till över 2,5 miljoner euro.

– De finländska kommunerna har reagerat snabbt på nödläget i Ukraina, inte bara genom att stödja landet ekonomiskt, utan också genom att säkerställa att flyktingar som kommer till Finland från Ukraina får den hjälp och service som de är berättigade till, säger Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen i pressmeddelandet.

För att stödja kommunerna i arbetet gör Kommunförbundet bedömningar av konsekvenser som krisen i Ukraina innebär för kommunerna, och erbjuder information och rekommendationer om ordnandet av service och i synnerhet om beredskap.

Bedömningar, anvisningar och rekommendationer publiceras på webbplatsen kommunforbundet.fi/ukraina.