I Egentliga Finland och Nyland ordnas integrationskurser på svenska över nätet, tillsammans med närstudier.

– Jag hade behövt mera stöd och förståelse av myndigheterna. De borde veta att det finns situationer där man måste kunna svenska, där en person behöver integreras på svenska.

Josefina Ramos, 30, har bott sex år i Finland. Hon lämnade hemstaden Lima i Peru efter att ha träffat en finlandssvensk man. Deras barn går i svenskt dagis, så för Ramos var det självklart att hennes integration i Helsingfors skulle ske på det språket.

Men att invandrare integreras på svenska i Finland är långt ifrån en självklarhet. Arbets- och näringsbyråerna ser ofta finskan som så nödvändig för integrationen och arbetslivet att svenskan inte är ett alternativ i invandrares integrationsplan.

I till exempel Egentliga Finland, där den svenskspråkiga befolkningen är koncentrerad till de åboländska kommunerna, har integrationskurser varit en bristvara. Också i Pargas och Kimitoöns kommun har integration på finska varit det enda alternativet.

Nät- och närstudier

Nu blir det ändring på det. Under Bildningsalliansens integrationsdag i Åbo kunde Vilppu Palmberg, invandringsexpert vid Egentliga Finlands NTM-central, berätta att från och med våren 2020 ordnas en integrationskurs på svenska för mellan 10 och 20 deltagare.

Kursen sker över nätet, men också närstudier ordnas. Just närstudierna, har man lärt sig från tidigare fall, är viktiga, säger Palmberg. De här kommer man därför att satsa på mer än tidigare.

– Idén med att göra det över nätet är att man ska kunna delta oavsett var i Nyland eller Egentliga Finland som man bor.

Vilppu Palmberg vid Egentliga Finlands NTM-central säger att svenska integrationskurser över nätet kan bli tillgängliga i hela Svenskfinland.

Integrationskursen på svenska vänder sig alltså till invandrare i Egentliga Finland och Nyland. Det är också de här landskapens NTM-centraler som bekostar kursen, som är en del av integrationsutbildningen och som därmed berättigar invandrarna stöd.

– Framöver hoppas vi att Arbets- och näringsministeriet kan betala för integrationskursen på svenska direkt, och att den kan erbjudas för hela Svenskfinland.

För att nå så många potentiella kursdeltagare som möjligt kommer NTM-centralerna att vara i kontakt med de större kommunernas arbets- och näringsbyråer och med kommunernas socialtjänster, säger Palmberg.

Jämn stig på svenska

Henrika Nordin, verksamhetsledare vid Bildningsalliansen, säger att eftersom integrationen involverar många aktörer och många aspekter – den individuella, den politiska och den förvaltningsmässiga – så behövs det ett samarbete mellan samtliga, inklusive den tredje sektorn och den fria bildningen.

– Det behövs ett forum där alla möts för att integrationen på svenska ska bli en så jämn stig som möjligt. Ska vi hitta en lösningsmodell så kan vi inte jobba på skilda håll.

NTM-centralens planerade integrationskurs i vår är upphandlad och sköts av företaget Arffman. Nordin konstaterar att det är viktigt att kursen är en del av invandrarens integrationsutbildning, eftersom integrationsstödet följer med den, men samtidigt finns det inget hinder för att det stödet ska bindas till kurser som den fria bildningen erbjuder, vare sig det handlar om läs- och skrivfärdighetskurser eller integrationskurser.

– Det viktiga är att arbets- och näringsbyråernas och kommunernas tjänstemän känner till dessa möjligheter.

Henrika Nordin vid Bildningsalliansen säger att integrationen involverar många aktörer som måste samarbeta.

Nordin bedömer att Bildningsalliansen har en bra kontakt med kommunfältet i den här frågan. Dels via Kommunförbundet men också direkt till de nätverk som redan finns till exempel i Österbotten och Östra Nyland.

– Men det krävs en ständig dialog.

Eget initiativ viktigt

Det krävs också envishet, säger Josefina Ramos, som deltog i integrationsdagen i Åbo som erfarenhetstalare.

Genom Luckans individuella stödprogram Bridge hittade hon vänner och mentorskap, men hon har också själv varit aktiv. Ramos jobbar idag som vikarie på svenska daghem runt om i Helsingfors.

– Det gäller att vara aktiv, att man visar upp sig för arbetsgivare och tar emot jobb, säger Ramos och tillägger att hon, tillsammans med andra invandrare, självmant och vid sidan integrationskurserna sökt sig till svenskspråkiga miljöer i Grankulla och Raseborg för att hitta jobbmöjligheter på svenska.

Svenskspråkig integrationsutbildning

  • Inleds i mars eller april 2020 och erbjuds av NTM-centralerna i Egentliga Finland och Nyland.
  • Innehåller 4 moduler och 260 studiedagar, men studietakten kan vara kortare eller längre.
  • Innehåller vardaglig finska vid sidan om svenskan.
  • Är en nätbaserad utbildning med närstudier. Närstudierna ordnas en gång i veckan om tre deltagare finns på samma ort.
  • Nätbaserade utbildningen gör det möjligt för personer med olika språknivåer och inlärningsförmåga att delta.
  • Inlärningsförmåga och språknivå testas i samband med kursen.
  • Kurserna kan skräddarsys med tanke på deltagarnas framtida studie- och yrkesval.