Kommunförbunden och kommunorganisationer  i Europa fördömer den ryska invasionen av Ukraina och uttycker sitt stöd för de lokala myndigheterna i det krigsdrabbade landet.

– Vi uttrycker vårt fulla stöd och vår solidaritet med det ukrainska folket och med  kollegerna i de lokala och regionala förvaltningarna. Vi kommer inte att acceptera att våra europeiska värderingar och vår integritet kränks, heter det i ett uttalande från de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation CEMR.

Upptrappningen av våldet, upprepade bombningar och attacker mot ukrainska städer och territorier är ett allvarligt hot mot freden och demokratin i hela Europa, konstaterar CEMR och kräver att Ryssland omedelbart lämnar Ukraina  och respekterar internationella fördrag och grundläggande folkrättsliga principer.

CEMR representerar 60 medlemsorganisationer i över 40 europeiska länder.

Upprätthåller dialogen med vänorterna

De tre finländska städerna Uleåborg, Tammerfors och Lahtis med vänorter i Ukraina fördömer i ett gemensamt ställningstagande med Kommunförbundet Rysslands krigshandlingar i Ukraina.

Vänortssamarbete mellan Uleåborg, Tammerfors och Lahtis och Odessa, Kiev och Zaporizjzja (Zaporozje) är väletablerat sedan tiotals år tillbaka.

– Våra tankar är hos invånarna i våra vänortsstäder, hos ukrainare bosatta i Finland och hos alla dem som drabbats av kriget. Vi upprätthåller dialogen med våra vänorter också under rådande krisläge, skriver stadsdirektörerna Päivi Laajala (Uleåborg), Pekka Timonen (Lahtis), borgmästaren Anna-Kaisa Ikonen (Tammerfors) och Kommunförbundets vd Minna Karhunen i ett ställningstagande.

 

 

 

–  Städerna i Ukraina har vårt fulla stöd. De tar hand om sina invånare och upprätthåller  servicen mitt under rådande kris. Vi uppmanar alla städer i Europa att verka för fred, säkerhet och demokrati.

Massivt stöd i Norden

Sveriges kommuner och regioner (SKR) ger i sitt uttalande Ukrainas kommuner sitt fulla stöd.  Ukraina har sedan 2014  arbetat för att stärka det lokala självstyret i landet genom en omfattande decentraliseringsreform, som fått stöd av Sverige och SKR.

–  I den mycket allvarliga situation som den oprovocerade ryska invasionen har skapat ser vi att kommunerna spelar en avgörande roll för landets motståndskraft och för att säkra medborgarnas grundläggande behov, heter det i uttalandet.

− Vi vänder oss idag till Ukrainas kommuner och deras valda ledare för att uttrycka vår solidaritet och våra förhoppningar att ni ska lyckas bidra till enighet, stabilitet, skydd och försvar av ert land och er befolkning, säger Anders Knape, ordförande för SKR och tidigare ordförande för Europarådets Kongress för lokala och regionala myndigheter.

Norges kommunförbund KS fördömer å det starkaste den ryska invasion av Ukraina.

− KS har haft ett nära samarbete med vår ukrainska systerorganisation Association of Ukrainian cities i mer än tio år för att stärka lokaldemokratin och de lokala myndigheterna i landet, säger Gunn Marit Helgesen, styrelseordförande i norska KS. 

Helgesen säger att hon är djupt bekymrad över sina kolleger och vänner i Ukraina.

− Som vice ordförande for Europarådets Kongress för lokala och regionala myndigheter  – en organisation som arbetar för mänskliga rättigheter, demokrati och en god förvaltning  – fordömmer jag invasionen. Nu måste vi stå upp för våra kolleger i Ukraina och kräva att Ryssland omedelbart upphör med det militära angreppet. Angreppet ett brott mot folkrätten och undergräver Ukrainas självklara rätt till självständighet.  

Danmark redo ta emot flyktingar

I Danmark säger kommunförbundets ordförande Jacob Bundsgaard att  situationen i Ukraina är  allvarlig.

−  Det råder stor osäkerhet om framtiden. Om vi hamnar i ett läge med stora flyktingströmmar till vårt land, är kommunerna beredda att bistå.  Det kan t.ex. handla om att erbjuda flyktingarna en trygg miljö och hälsovård.