Efter fyra år som utvecklingschef med specialansvar för landskapsfrågor, blir vicehäradshövding Ulla Karvo direktör för Kommunförbundets Brysselbyrå. Uppdraget är till en början treårigt med start i augusti.

Karvo tar över efter Henrik Rainio som återvänder till Kommunernas hus efter nästan fem år i den europeiska huvudstaden.

– Jag har alltid varit intresserad av EU-frågor och är jätteglad över att få möjlighet att sköta Kommunförbundets intressebevakning i Europeiska unionen. Jag har ofta besökt Bryssel på grund av jobbet och känner de finländska Europaparlamentarikerna väl. Det känns bra att börja på något nytt här och nu, säger Karvo.

EU-lagstiftningen är bekant för Karvo – på gott och ont.

– Problemet med EU-lagstiftningen är att den svagaste länken styr helheten. För Finlands del kan det betyda att vi försämrar vår lagstiftning när vi ska anpassa oss till EU:s, säger hon.

Ur de finländska kommunernas och landskapens synvinkel borde EU-regleringen luckras upp, anser hon.

– Mängden EU-direktiv får absolut inte öka. EU:s inverkan på kommuner och landskap är redan nu alltför stor.

Tyngdpunkten i Ulla Karvos uppdrag är intressebevakning. Kommunförbundet representerar Finlands kommuner och landskap.

– Mycket i uppdraget handlar om att bygga nätverk. Att se till att Kommunförbundet både syns och hörs i Bryssel.

Många landskapsförbund har egen intressebevakning i Bryssel, något som Karvo ser som en stor fördel i sitt nya uppdrag.

– Givetvis kommer jag att samarbeta med de andra intressebevakarna. Många av dem är gamla bekanta.

Ulla Karvo lämnar sitt nuvarande uppdrag i landskapen och regionerna i en tid när de stora reformerna – social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen – ritar om Finlands politiska karta. När reformerna är genomförda 2019 har den offentliga förvaltningen tre nivåer: kommunerna, landskapen och staten.

– Tidtabellen är stram och farhågorna många. Men det är absolut nödvändigt att komma i mål med reformerna nu. Tänk bara på hur mycket arbete som lagts ner på utredningsarbetet! Genom att införa en mellannivå i förvaltningen, landskapen, närmar sig Finland det övriga Europa, konstaterar hon och påpekar att landskapsreformen är bra också ur demokratisynpunkt.

– Centralförvaltningen kan aldrig ha den lokalkunskap som landskapen har, säger hon.

Innan Ulla Karvo kom till Kommunförbundet var hon riksdagsledamot (Samlingspartiet) från Lapplands valkrets. Före det arbetade hon som förvaltningsdirektör på Lapplands landskapsförbund.

Ska hon välja ett främmande språk, blir det engelska. Och ja, hon har läst både svenska, tyska och franska i skolan.

– Jag räknar med att förbättra min svenska genom att språkbada flitigt med de två andra anställda på Brysselkontoret, säger hon.

På Kommunförbundets byrå i Bryssel arbetar tre personer: direktören, en EU-sakkunnig och en praktikant. EU-sakkunnig är Barbro Käld och praktikant är Linda Eklund.

 

Ulla Karvo, Kommunförbundets direktör i Bryssel.
Ulla Karvo börjar sitt nya jobb i augusti.

Namn: Ulla Karvo

Ålder: 55 år

Familj: En vuxen dotter

Utbildning: Jurist med specialisering på miljölagstiftning från Lapplands universitet

Karriär: Förvaltningsdirektör vid Lapplands landskapsförbund, riksdagsledamot från Lapplands valkrets (2007-2011), utvecklingschef på Kommunförbundets enhet för regioner och samhällen (2012- ). Blir den 1.8 direktör för Kommunförbundets Brysselbyrå.

Född: I Rantasalmi, skolgången i huvudstadsregionen, studier i Åbo och Rovaniemi, bosatt i Helsingfors

Språk: Finska, engelska, svenska, franska och tyska

Hobbyer: Joggar varje morgon, rider när tillfälle ges.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *