På grund av flyktingkrisen kommer10 000 fler invandrare att etablera sig i Finland nästa år. Den ökande invandringen kräver en ny typ av beredskap för att främja integrationen.

– I första skedet är det viktigt att  flyktingmottagningen i kommunerna fungerar så effektivt och ändamålsenligt som möjligt. Vi behöver intensivt samarbete med regioner, kommuner och arbetsgivare för att integrationen ska få fart, påpekar justitie- och arbetsminister Jari Lindström (Sannf).

Invandrarnas kompentens, dvs. utbildning, arbetserfarenhet och språkkunskaper bedöms  redan i mottagningsskedet.

Avsikten är att arbets- och näringsbyrån redan vid flyktingförläggningen gör en omfattande kartläggning av invandrarens kompetens, efter att personen fått uppehållstillstånd. Kartläggningen används vid hänvisningen till kommun, där det regionala utbildningsutbudet och de regionala näringsmöjligheterna beaktas.

NTM-centralerna och arbets- och näringsbyråerna har en central roll i vägledningen av invandrare. I kommunerna är arbets- och näringsbyråns uppgift att identifiera invandrarnas kunnande och hänvisa dem direkt till arbetslivet eller företagslivet, till utbildning som kompletterar yrkeskompetensen eller till andra sysselsättningsfrämjande åtgärder.

Arbets- och näringsministeriet har startat ett projekt för att främja en effektiv sysselsättning bland invandrare och stärka kontakterna med näringslivet.

Integrationsutbildningen utvecklas så att den bättre än i nuläget har anknytning till arbetslivet. Avsikten är också att betydligt mer än tidigare dra nytta av invandrarnas möjligheter till företags- och innovationsverksamhet.

– En snabb aktivering av invandrare är viktigt för att hålla nere kostnaderna för skattebetalarna och förhindra radikalisering. Det är dock inte meningen att bygga upp ”omkörningsfiler”, fastställer minister Lindström.

Enligt uppskattningar kommer det 35 000 asylsökande till Finland i år. En tredjedel av dem torde få uppehållstillstånd.

– Utmaningen är enorm för integrationsfrämjandet och därför behöver vi nya handlingsmodeller och ett nytt sätt att tänka. De nya metoderna och samordningen måste fungera i praktiken och inte förbli teorier. Det ökade antalet asylsökande kommer att återspeglas i integrationsåtgärderna redan under de närmaste månaderna. Det finns ingen tid att förspilla, konstaterar minister Lindström.

De nya integrationsfrämjande åtgärderna baserar sig på handlingsplanen för integration, som regeringen godkände den 27 november 2015.

Vanliga frågor om asylsökande, flyktingar, invandrare och integration (på finska) .

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *